Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Pilotprojekt med bilar i gemensamt bruk i Vasa – tre elbilar som stadens arbetstagare och invånare kan använda

Publicerad: 16.5.2022

Uppdaterad: 19.8.2022

I höst tar Vasa stad i bruk tre helt eldrivna bilar för gemensamt bruk. Under vardagarna kan bilarna användas av stadens arbetstagare, men under kvällar och veckoslut kan de hyras av vem som helst.

Projektet med bilar i gemensamt bruk drivs av Omago, som äger bilarna och ansvarar för service, städning, försäkringar och för hur projektet ska tillämpas i praktiken. Bilarna kommer att parkeras vid stadsmiljösektorns kontor, där en parkeringsplats och medelsnabba laddningsstationer ska byggas åt dem.

– Tanken är att bilarna ska kunna användas av stadens arbetstagare vardagar mellan klockan 7.00 och 16.30, och under andra tider ska de kunna leasas av andra. Tjänsten startar i höst och det exakta datumet meddelas senare, liksom också leasingpriset och annat praktiskt, säger Tomi Paalosmaa som är ledare för projektet med bilar i gemensamt bruk.

Det är fråga om ett pilotprojekt och syftet med det är att samla erfarenheter och know how om hur det är att ha bilar i gemensamt bruk.

– Det finns planer på att ha bilar i gemensamt bruk i större omfattning bland annat i området Travdalen. De erfarenheter vi får från pilotprojektet underlättar för oss att utvidga praxisen under kommande år, säger Paalosmaa.

Flexibelt åkande

Undersökningar visar att finländarnas bilar står parkerade mer är 90 % av året. Med gemensamt bruk av bilar kan man öka brukstiden maximalt och speciellt de som inte har egen bil får förbättrade möjligheter att förflytta sig.

– Bilar i gemensamt bruk används mest för sporadiska inköp eller för fritidsresor och typiska användare är unga vuxna, studerande eller pensionärer. I huvudstadsområdet till exempel är till och med hälften av brukarna av leasingbilarna barnfamiljer, som inte har egen bil, säger Paalosmaa.

Bilar i gemensamt bruk gör åkandet flexibelt och i bästa fall leder metoden till att folk promenerar och cyklar eller använder kollektivtrafiken mer. Tanken är att de olika sätten att förflytta sig ska komplettera varandra.

– Bilar i gemensamt bruk, tillsammans med den regionala kollektivtrafiken Lift som startar i sommar, minskar behovet av egen bil i synnerhet i stadsregionen och gör det möjligt med en fungerande vardag utan egen bil, förklarar Paalosmaa.

­– Vi vill också uppmuntra våra arbetstagare att förflytta sig på ett hållbart sätt, i synnerhet dem som endast ibland använder bil under arbetsdagen. Tack vare ett gemensamt bruk av bil skulle de inte behöva komma med egen bil till arbetet.

Gemensamt bruk av bilar sparar på både parkeringsplatser och miljö

I Vasa kommer omkring 30 % av koldioxidutsläppen från trafiken och ett viktigt mål för oss är att prioritera trafikformer med lågt utsläpp. Gemensamt bruk av bil är ett miljövänligt sätt, men dessutom satsar man mycket på att få fler personer att promenera, cykla och åka kollektivt i Vasa.

– Man uppskattar att en bil i gemensamt bruk ersätter omkring 10-20 privata bilar, och därför sparar man på parkeringsplatser och skyddar miljön, när det blir vanligt med gemensamt bruk av bilar, säger Paalosmaa.

Bilmärket som man har valt för pilotprojektet är den helt eldrivna, automatväxlade bilmodellen Nissan Leaf Visia. I sommar ska bilarna tejpas med stadens logo, så att de utskiljer sig i gatubilden.

– För oss var den helt eldrivna bilen det enda alternativet, eftersom den är utsläppsfri. Jag tror att bilar i gemensamt bruk tillsammans med andra sätt att förflytta sig kommer att ha en märkbar verkan på Vasas mål att bli kolneutralt i framtiden, säger Paalosmaa.