Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Planeringen av hamnvägen framskrider – delta i interaktionsmöte

Publicerad: 15.2.2024

NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar som bäst en översiktsplan för Vasa hamnväg, och ordnar i anslutning till den ett interaktionsmöte på Solf skola onsdag 21.2 kl. 17.30–19.30.

Under interaktionsmötet kan du bekanta dig med planutkasten och framföra din åsikt om dem.  Närmare information

Mötet är öppet för alla områdets invånare, markägare och andra intresserade.

  • Tid: 21.2.2024 kl. 17.30–19.30
  • Plats: Solf skola, Idrottsgränden 3, 65450 Solf
  • Välkommen!

Planeringsområdet för hamnvägen börjar i korsningen av Myrgrundsvägen och Kuttergatan och slutar vid riksväg 8.  Den planerade vägsträckan är ca 14,5 kilometer lång och den finns inom Vasa stads och Korsholms kommuns områden.

I planen ingår mindre förbättringar av Myrgrundsvägen vid Sundombron.

Den nya hamnvägens sträckning går från Myrgrundsvägen till Bolåkersvägen och vidare norr om byarna Munsmo och Tölby till landsväg 673 (Strandvägen) och därifrån vidare österut till riksväg 8 (Björneborgsvägen).

Den nya vägsträckningen mellan Myrgrundsvägen och riksväg 8 är ca 12 kilometer.  Landsvägen planeras som en tvåfilig väg, där hastighetsbegränsningen i huvudsak är 60–80 km/h.  I korsningarna vid landsväg 673 och riksväg 8 planeras planskilda anslutningar.  På en del av sträckan planeras bredvid hamnvägen gång- och cykelväg.