Förbigå menyn
Kolibrier, Dövas museum

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

På Österbottens museum kan man beundra de vackraste skolplanscherna

Publicerad: 15.11.2019

hundra gamla skolplanscher. Planscherna har använts vid dövskolan i Borgå och hör till Dövas museums samling som förvaras vid Arbetarmuseet Werstas i Tammerfors. Werstas har producerat utställningen ”De vackraste skolplanscherna” som visas till 29.3.2020.

Forskare Minna Vihla vid Vasa stads museer berättar att man på Österbottens museum får se snyggt tecknade undervisningsplanscher med många intressanta detaljer.

− På utställningen har man även inrett en skolklass av Österbottens museums samlingar. I klassen visas hjälpmedel som har använts i undervisningen, t.ex. en kulram, en karta och en åskådningsmodell av rymden, tillägger Vihla.

Ett effektivt läromedel på sin tid

Skolplanscherna var i början av 1900-talet en viktig del av folkskolornas undervisningsmaterial. En stor och färggrann plansch var ett effektivt läromedel, eftersom det bara fanns få bilder i den tidens läroböcker. Större effekt fick man genom att man gjorde avtäckandet av planschen till ett spännande ögonblick på lektionen och repeterade saker vid samma plansch i flera omgångar.

Tillverkningen av planscher inleddes på 1800-talet i Tyskland och Frankrike, och i Finland började de tryckas i början av 1900-talet. Tavlorna trycktes oftast som litografier, dvs. som stentryck. Motiven täckte folkskolans undervisningsbehov från religion till idrott.

Planschernas innehåll planerades av den tidens erkända forskare och undervisningssakkunniga, och till illustratörerna hörde betydande konstnärer. Bara en del av konstnärerna signerade sina arbeten, och när det gäller största delen av planscherna känner man inte till vem som var illustratör.

Populära inredningsföremål numera

De dyra skolplanscherna användes årtionde efter årtionde, och det togs även nya upplagor av dem. Exempelvis Ebba Masalins växtplanscher med svart botten, som publicerades av Otava, trycktes i sju årtionden ända fram till 1960-talet.

Skolplanscherna flyttades på 1960- och 1970-talen från skolklassernas väggar in i förrådens skrymslen då undervisningsmaterialen utvecklades samt samhället och utbildningssystemet ändrades. I och med nedläggningen av byskolor hamnade många av planscherna på auktioner, och därifrån även upp på väggarna i hemmen som populära inredningsföremål.

Evenemang

Utställningens guidningar för allmänheten ordnas andra söndagen varje månad kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

Det är gratis inträde till utställningen på den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning tisdagen den 3 december. På utställningen ordnas då specialguidningar, bland annat syntolkning på finska och svenska.

www.vasastadsmuseer.fi