Förbigå menyn
Kartta uusista pulkkamäistä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Pulkbackarna iståndsätts inför vintern – stor glädje för liten peng

Publicerad: 30.9.2019

Vasa stads grönområdesenhet försätter pulkbackarna i nytt skick inför den kommande vintern. När backarna anläggs utnyttjas använd jord, som fås t.ex. från motorvägens byggarbetsplats.

Pulkbackarna vid Apelsinbacken i Sunnanvik, ruinerna i Gamla Vasa, Edvinstigen i Vapenbrödrabyn, Gerbyberget i Gerby samt vid sandgroparna i Korsnäståget iståndsätts under hösten.

–  Vi började i Sunnanvik, där arbetena nu börjar vara på slutrakan. Efter iståndsättningen kan dessa fem backar utnämnas till officiella pulkbackar. På Öjberget finns en sjätte officiell backe, berättar grönområdeschef Timo Jousmäki.

Backarna iståndsätts med använd jord, som har hämtats bl.a. från byggarbetsplatser. I sluttningarna har också stenar och stubbar avlägsnats.

– Vi får mycket gott till stånd med en liten peng. Backarna har anlagts med tanken att de ska lämpa sig för alla och att det ska vara tryggt att åka i dem, fortsätter Jousmäki.

Vilka backar som skulle iståndsättas valdes tillsammans med fritidsverket och chefen för idrottsverksamheten. På valet inverkade t.ex. antalet användare, läget samt huruvida backen var belyst.

–  Avsikten var att placera rekreationsplatser på olika håll i staden, vilket gör att de enkelt kan nås av kommuninvånarna. I dessa backar fanns det också redan belysning, den putsas upp innan snön kommer, säger Jousmäki och ler.