Förbigå menyn
tietokone ja kädet

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Rehabiliterande arbetsverksamhet i gruppform fortsätter i Vasa – öppet hus 3.2

Publicerad: 27.1.2020

Vasa stad förbereder sig som bäst på att sätta igång den rehabiliterande arbetsverksamheten i gruppform: du kan komma och bekanta dig med de nya lokalerna 3.2. Servicen har även fått ett nytt namn.

Vid konkurrensutsättningen på hösten valde Vasa stad Vasa Settlementförening rf, SPR-Kirppis och Resurscentret Föregångarna rf till serviceproducenter av rehabiliterande arbetsverksamhet i gruppform. Staden lyckades efter konkurrensutsättningen inte nå något avtal med Vasa Settlementförening rf, som varit den största köpserviceproducenten, och började själv utreda alternativ till en ny arbetsverksamhetsplats i stället för Settlement.

– Eftersom det i Vasaregionen inte finns någon part som har kunskap och resurser för att producera den här typen av service, beslutade stadsstyrelsen 13.1 att staden själv verkar som serviceproducent fram till slutet av året som längst.

– Rekryteringen av handledare och arbetstränare är i slutskedet, och inredningen av de nya verksamhetslokalerna pågår, säger stadens sysselsättningschef Helena Nurmikoski.

– Den nya servicen fick namnet Noste–Flyt. Namntävlingen var öppen för stadens anställda inom vuxensocialarbetet, för vilka den rehabiliterande arbetsverksamheten i gruppform och dess klienter är välbekanta.

– Namnet beskriver den rehabiliterande arbetsverksamheten i gruppform, som hjälper klienten att få flyt i livet, komma ifrån t.ex. utslagning eller i övrigt få en bättre riktning i livet – flyt, säger serviceområdeschef för vuxensocialarbetet Virpi Kortemäki.

Öppet hus och information 3.2 kl. 12–14

Alla nya och gamla klienter samt personer som är intresserade av verksamheten är välkomna att bekanta sig med de nya lokalerna:

Tid: måndag 3.2.2020 kl. 12.00–14.00
Plats: Handelsesplanaden 4

Under eftermiddagen ges kort information (kl. 12 och kl. 13) och möjlighet att komma med idéer kring verksamheten.