Förbigå menyn
STHCE evenemang, foto Wärtslä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Riktiga utmaningar i företagslivet och regionen löstes på ett evenemang för studerande

Publicerad: 19.11.2019

Uppdaterad: 20.11.2019

Wärtsilä ordnade 12–13.11 tillsammans med sina samarbetsparter tävlingen ”Smart Technology Hub Ecosystem Challenge” för studerande med syftet att hitta lösningar på riktiga utmaningar i företagslivet. Wärtsilä ordnade evenemanget tillsammans med Vasa Elektriska, Vasa stad, Vasa universitet och Danfoss.

Närmare 80 studerande från största delen av högskolorna i Vasa hade anmält sig till evenemanget. Deltagare kom även bland annat från Villmanstrand, Tammerfors, Helsingfors, Karleby och Seinäjoki.

Team bestående av studerande hittade under två dagar lösningar på utmaningar som behandlade viktiga frågor med tanke på framtiden. Lösningsidén kunde exempelvis vara ny service, en ny produkt eller en affärsverksamhetsidé som teamen utvecklade utifrån bland annat diskussioner med kunderna och mentorerna.

Kunderna och mentorerna var representanter för evenemangsarrangörerna. Från Vasa stad deltog från planläggningen Annika Birell och Oliver Schulte-Tigges och från stadsutvecklingen Susanna Slotte-Kock, Maria Backman och Pauliina Pääkkönen.

Vinnarteamet får sommarjobb på Wärtsilä

Teamen presenterade sina idéer för domarna, som bedömde idéerna och gav respons på dem. De bästa idéerna premierades; exempelvis erbjuds vinnarteamet sommarjobb på Wärtsilä och en möjlighet att träffa verkställande direktören Vesa Riihimäki. Därtill premierades best ecosystem user, best team spirit, best pitch och best new challenge.

Susanna Slotte-Kock säger att domarna var ivriga över hur kreativa och fina lösningar ungdomarna hade utvecklat på så här kort tid.

– Det studerar en enorm mängd begåvade ungdomar här, och att få dem att efter studierna bosätta sig och arbeta i Vasa bör främjas på många sätt. De har för Vasas del stor potential, som vi måste satsa mer än tidigare på vid utvecklandet av staden. Vasa skulle kunna bli ett centrum i Finland för nya innovativa företagare och experter, funderar Slotte-Kock.

Vasa stad hade två utmaningar som studerandena fick komma med lösningar på

Vasa stads utmaningar gällde hur en medelstor stad kan hållas levande och hur tomma lokaler bäst kan utnyttjas för start up-företagens behov.

Teamet som vann hela tävlingen utvecklade idén om en applikation med namnet EcoSisu. Den förenar service och lokaler så att start up-företag och fastighetsägare samt stora företag och andra olika parter ska kunna mötas. Med hjälp av applikationen får man även ekonomisk och miljörelaterad konsultation och IT-service.

EcoSisu vann hela tävlingen. Foto: Wärtsilä.
EcoSisu vann hela tävlingen. Foto: Wärtsilä.

Två andra idéer gällande utnyttjandet av tomma lokaler gav också lösningar på problemet att få olika parter att mötas. En av idéerna var en plattform i airbnb-stil och den andra en webbsidebaserad verksamhetslokaltjänst på stadens webbsidor.

– De här idéerna kan i fortsättningen leda till lösningar som kan underlätta processen att få olika lokaler i användning för exempelvis nya unga företagare, bedömer Oliver Schulte-Tigges.

Två team tog sig an utmaningen som gällde att vitalisera staden. Det ena teamet lade fram en idé om ett nätverk för frivilliga, som alla kan delta i via applikationen City life Vaasa. I det andra teamet dryftades ett nytt mer intelligent och grönt Vasa som skulle erbjuda olika typer av service för olika invånare och således även locka nya invånare. I den här idén lyftes även en smidig och förmånlig kollektivtrafik och vikten av kultur- och stadsevenemang fram.

Bra träning med tanke på lösning av gemensamma utmaningar

Enligt Pauliina Pääkkönen gav evenemanget bra träning för alla att vara en del av ett större innovationsekosystem, där företagen, högskolorna, den offentliga aktören och studerandena samarbetar för att lösa gemensamma stora utmaningar.

– Fastän vi bedriver ett kontinuerligt samarbete med högskolorna i Vasa, var det här dock en gemensam ny och givande satsning för alla parter, konstaterar Pääkkönen.

Läs mera om evenemanget på www.wartsila.com/sthec.

Se videon om evenemanget.