Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Ris och vass till nyttoanvändning – bättre stadsmiljö genom återvinning av näringsämnen

Publicerad: 4.5.2021

Vasa stads grönområdesenhet har fått 265 000 euro i finansiering från miljöministeriet för ett projekt där bland annat ris och vass utnyttjas till förbättring av kvaliteten på jord som används inom grönområdesanläggningen. Samtidigt förbättras stadsmiljön, främjas cirkulär ekonomi genom återvinning av näringsämnen och sparas det på oförnybara och dyra naturresurser som torv och sand.

Projektet genomförs i samarbete med Stormossen och syftet är att förbättra möjligheterna att använda den nuvarande slamkomposten från avloppsvatten som växtunderlag vid grönområdesanläggning. I praktiken tillförs flis till den kompostjord som bildas vid Stormossens biogasanläggning. Vid flisframställningen används vass och ris.

– Stormossens jord går inte att använda som sådan, men genom att tillsätta flis får man en bandning som går att använda också för våra behov. Tidigare har den jord som använts till anläggning av grönområden skrapats av från åkrar, berättar grönområdeshortonom Leila Roininen.

Projektet sysselsätter till och med tio arbetslösa arbetssökande

Projektet pågår till slutet av 2022 och sysselsätter under den tiden till och med tio arbetslösa arbetssökande. Tre arbetstagare har redan valts och resten av platserna kan sökas i ett senare skede.

– Till oss kan man meddela om ställen där det har samlats rishögar eller vass. Våra arbetstagare far sen och hämtar dem för nyttoanvändning, säger Roininen.

Också läroinrättningar kommer att delta i projektet och t.ex. i Vasa yrkeshögskola håller man på och planerar en studiehelhet eller uppföljning kring projektet.

– Projektet ger också möjligheter för studerande att göra lärdomsprov och få praktik, säger Roininen.

Målet en bestående modell för återvinning

Syftet med projektet är att skapa en ny modell för återvinning av näringsämnen, vilken går att genomföra som kontinuerlig verksamhet även efter att projektet är slut.

– Vi strävar efter att öka återvinningen av näringsämnen och minska användningen av icke förnybara naturresurser som torv och sand. I projektet produceras också växtunderlag med bättre kvalitet än det nuvarande och övergödningen av vattendrag minskar när vass tas bort från stränderna, säger Roininen.

Projektet främjar också Vasas mål avseende koldioxidneutralitet. Återvinning av avfall, stärkande av cirkulär ekonomi och tryggande av naturens mångfald bidrar till att nå målet. Vasas mål är att vara koldioxidneutralt före utgången av år 2030.

Platser där det finn ris och vass på områden som ägs av Vasa stad kan meddelas till grönområdesenhetens projektkoordinator Heidi Kangasluoma: heidi.kangasluoma@vaasa.fi