Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Roboten Nao leder gympapass för seniorer

Personalen inom Seniorcentrets idrottsservice och klienterna fick en fin möjlighet att delta i Åbo Akademis experiment, där en robot för första gången leder gympapass för seniorer. I experimentet ingår sammanlagt tre gympapass i mars. Redan efter första gången var mottagandet väldigt positivt.

– Åbo Akademis doktorand Malin Andtfolk kontaktade oss direkt och erbjöd detta experiment. Både jag och de andra instruktörerna blev intresserade och vi fick snabbt ihopsamlat en experimentgrupp bland våra klienter, säger Marja Carlström, som är ansvarig fysioterapeut på Seniorcentret inom Vasa stad.

Fysioterapeuterna Hanna Gustafsson och Elina Ojala inom Vasa stads hemvård har varit med och planerat gympapassen.

”Det var enkelt att följa robotens rörelser”

Paret Geust deltar i experimentet med stort intresse. Vad tyckte de om det första gympapasset som roboten Nao ledde?

– Det var enkelt att följa och göra robotens rörelser. Det var inte alls störande att det var en robot som ledde gympapasset.  Jag väntar ivrigt på nästa gång, ler Christer Geust.

– Det var riktigt roligt att följa roboten!  Programmet var dock för enkelt, det skulle passa bättre för klienter inom serviceboendet. Man kan säkert göra olika program med roboten, beskriver Birgitta Geust.

På bild: Birgitta och Christer Geust.

Respons från klienterna samlas in

I experimentet leder roboten tre gympapass så att klienterna kan bilda sig en uppfattning. Efter den tredje gången ger klienterna respons och utvecklingsidéer med tanke på framtiden.

– Det är alltid lika spännande att demonstrera roboten, eftersom jag även själv är vårdare och inte tekniksakkunnig. Även inställningen till att använda robot varierar bland sakkunniga inom hälsobranschen och olika målgrupper. Huvudsakligen upplevs roboten som något positivt, dock vill människor även ha människonära service, säger Andtfolk.

Många upplever roboten som ett möjligt sällskap i vardagen, även om den inte ersätter människor. Roboten kan i framtiden vara en arbetskamrat till oss vårdare.

– Det här var nytt även för oss.  Det är väldigt intressant att följa med hur det här fungerar. Att en robot är en av våra arbetskamrater kan vara en del av framtiden, funderar Carlström

Forskning, utvecklingsarbete och vård

Andtfolk arbetar på heltid som doktorand vid Åbo Akademi, med även deltid som vårdare på Fylgia, ett vårdhem för seniorer. Andtfolk njuter av att arbeta med seniorer, men vill även vara med och utveckla teknologin och digitala lösningar inom branschen.

– Det är ett faktum att antalet seniorer ökar bland befolkningen och tyvärr finns det allt färre vårdare sett till antalet klienter. Så en lösning är att i mån av möjlighet utnyttja teknologin, dock utan att förglömma kontakten med äkta människor i vårdarbetet, sammanfattar Andtfolk.

Nao och Malin Andtfolk

Publicerad: 06.03.2020