Förbigå menyn
Roland Persson Hope and Glory  2016, silikon. I konstnärens ägo. Bild: Jussi Tiainen.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Roland Perssons första museala separatutställning i Finland – Twisted Realities – undersöker verkligheten på ett nytt sätt

Publicerad: 27.10.2023

På ett magiskt sätt kombinerar skulptören Roland Persson tredimensionell hyperrealism och djupgående psykologisk reflektion i sina verk. Utställningen, som består av installationer, skulpturer och teckningar, visas vid Österbottens museum 27.10.2023–31.3.2024.

Skulptören Roland Perssons (f. 1963) separatutställning Twisted Realities vid Österbottens museum transporterar åskådaren till en bakvänd, förbryllande verklighet. Utställningen, bestående av installationer, skulpturer och teckningar, innehåller fyra rumsligt omfattande helheter vars naturalistiska illusioner är någon slags snedvridningar av verkligheten. Inför utställningen har konstnären skapat alldeles nya verk, som går i dialog med hans tidigare produktion.

Rummet som kommenterar det museala bildar en separat helhet. Utgångspunkten är den naturvetenskapliga kategoriseringen och -framställningsmetoden. Det är inte av en slump att utställningen visas i samma byggnad som den naturvetenskapliga basutställningen Terranova.

Perssons produktioner visas 27.10.2023–31.3.2024 på Österbottens museum. Utställningen är producerad av Vasa stads museer i samarbete med konstnären, och är konstnärens första museala separatutställning i Finland.

En förbryllande inversion

Roland Persson bor och arbetar i Stockholm och är en av Sveriges främsta konstnärer. Konstnären är särskilt känd för sina surrealistiska silikonskulpturer, som behandlar förhållandet mellan människa och natur och där naturen fungerar som en symbolisk källa. Silikonet, det vill säga skulpturmaterialet, kan färgas under gjutningsprocessen, vilket ger verken ett realistiskt intryck.

Även om Persson menar att han direkt avbildar sina motiv, utmanar installationerna i utställningen åskådaren att fundera på verkens sanna innebörd. Trots det realistiska intrycket förefaller sig naturmotiven – såsom en jättenäckros som breder ut sig på flera meter – felbehandlade och något slokande i människans händer. Naturmotiven fungerar som en projiceringsgrund för konstnärens känslor och undermedvetna, på vilken metaforer tycks turas om att ta plats.

Förutom installationerna innehåller utställningen teckningar. För konstnären är tecknandet grundläggande – delvis för skissandet på en kommande skulptur, men även delvis som ett separat, viktigt uttryckssätt. De stora teckningarna byggs upp av enskilda punkter, som skapar en helhetsbild då punkterna förenas.

Gömda känslor i verken

Persson blandar även psykologisk abstraktion i sina verk. År 1993 färdigställde han sina studier vid Umeå Konsthögskola och fortsatte sedan att studera på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där han utexaminerades som skulptör år 1999. Perssons kompetens kompletteras av hans personliga intresse för den teoretiska psykoanalysen, som starkt speglas i produktionen.

Konstnären är intresserad av känslor, rädsla, sorg, sexualitet och död, vilket ofta speglas i verken. Den starka abstraktionen påminner oss om att ett konstverk är mer än den observerade verkligheten. Utöver tragisk humor innehåller den konstnärliga produktionen även element av romantik och främmandegöring.