Förbigå menyn
Tytöt seisoo käsillä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Rösta på vilken av sju idéer som ska förverkligas för 15 000 euro!

Publicerad: 30.8.2023

Vasa stad har i år reserverat 15 000 euro för att förverkliga idéer från invånarna genom inkluderande budgetering. Vasaborna fick föra fram sina idéer under hela sommaren, från maj till augusti, och det kom sammanlagt in 188 idéer. En omröstning om vinnaren är öppen på webben fram till 17.9, och vinnaren offentliggörs 2.10 på Vasas födelsedag.

– Jag blev överraskad över antalet idéer och hur uppfinningsrika de var.  Det är fint att se att Vasaborna har vi-anda och en tydlig vilja att göra saker tillsammans.   Mäktigt att så många deltog! Vid valet av de 7 finalisterna betonades genomförbarhet, budget och Vasabornas möjlighet att kunna delta i genomförandet, berättar koordinator Olivia Åkers.

Målet för den inkluderande budgeteringen är att stadsborna ska vara med och utveckla sin egen omgivning samt att lyfta fram sätt på vilka offentliga medel kan användas.

– Det är roligt att märka att man inom stadens sektorer har blivit inspirerad av idéerna. Också många idéer som till exempel inte rymdes in i budgeten i år, var välkomna infallsvinklar till sektorernas idébank.  En del av idéerna var sådana som redan är under arbete.  Nu är det bara att rösta på din egen favorit, uppmuntrar Åkers.

Den vinnande idén år 2021 var en blomsteräng i Vasklot. I fjol anvisades 5000 euro till daghemmen för lekredskap och andra redskap för aktiverande av barnen.

Rösta senast 17.9!

Du kan rösta på din favoritidé fram till söndag 17.9 på nätet: www.vaasa.fi/sv/inkluderande-budgetering

Vinnaren kan röstas fram bland följande idéer:

  1. Utlåning av spel och aktiviteter vid huvudbiblioteket
  2. Allsångsevenemang på torget
  3. Parken bakom järnvägsstationen sätts i skick
  4. Molnträskets friluftsområde sätts i skick på talko
  5. En plats för vinterbad i Inre hamnen
  6. En ny springbrunn i Hovrättsbassängen
  7. Nyttoväxter på stadens grönområden.

Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter utlottas ett pris med Vasa-tema.  Den vinnande idén offentliggörs den 2 oktober på Vasas födelsedag.  Förverkligandet av idén följs upp på stadens kanaler i sociala medier.