Förbigå menyn
campusfestival

Artikelkategorier: Nyheter

Säg din åsikt om framtidens evenemangsplatser i Vasa

Publicerad: 16.5.2024

I närheten av Vasas centrum finns åtta områden som eventuellt lämpar sig för stora utomhusevenemang. Målet med utredningen, som Vasa stads planläggning har gjort, var att kartlägga potentiella evenemangsområden, väcka till diskussion om arrangerandet av evenemang i Vasa och skapa möjligheter att utveckla evenemangen på lång sikt. Utredningen är framlagd 15.5–5.6.2024. Samtidigt öppnas en nätenkät, via vilken invånarna kan säga sina åsikter om de olika evenemangsområdena.

Bakgrunden till utredningen är en ändring av detaljplanen för Sandö och Inre hamnen, där målet är att undersöka användningen av och möjligheterna att utveckla området. I fråga om evenemang i Inre hamnen har diskussionen gällt både hur hållbara de historiska parkerna och gamla träden är och det järnvägsspår som går genom området och den eventuellt ökande spårtrafiken i takt med att Vasklot utvecklas. Då trafiken blir livligare, borde spåret av säkerhetsskäl inhägnas, varvid det nuvarande evenemangsområdet delas itu.

– Användningen av Inre hamnen för evenemang är vi inte alls på väg att förbjuda. Det är dock bra att fundera på olika alternativ redan på förhand, ifall det av ett eller annat skäl inte längre går att ordna evenemang på det nuvarande området, säger planläggningsarkitekt Emma Widd.

I utredningen har områdenas plus och minus listats bland annat i fråga om havsutsikt, närservice och befintlig infrastruktur. Evenemangen har ofta också verkningar av olika slag på omgivningen och invånarna i området, och dem är det bra att beakta i planeringen.

Inre hamnen fortfarande ett möjligt evenemangsområde

Inre hamnen är med i utredningen som ett möjligt evenemangsområde. I förslaget har parkerna ställts utanför evenemangsområdet och området utvidgas till Sandö. Detta kräver emellertid en ny gångbro mellan Inre hamnen och Sandö.

Andra möjliga evenemangsområden är Metviksparken, Sandvikens strand, Sandvikens stadion, Universitetsstranden, Vasklots udde, Smulterö samt Vasklots centrum, dvs. före detta Wasalandiaområdet. En del av områdena är redan i evenemangsanvändning och under den kommande sommaren ordnas evenemang utöver vid Inre hamnen också på Wasalandiaområdet och Universitetsstranden.

– Det skulle vara bra om vi hittade flera områden för stora utomhusevenemang, och också förutsättningar att ordna större evenemang än de nuvarande. Till exempel 10 000 besökare i Inre hamnen börjar vara maximikapacitet för området, och det finns inte just några möjligheter att växa där, säger Widd.

Bekanta dig med utredningen och besvara enkäten

Utredningen om evenemangsområdena är framlagd 15.5–5.6.2024. Du kan ta ställning till utredningen genom att lämna in din åsikt till planläggningen under tiden då utredningen är framlagd eller genom att besvara Maptionnaire-nätenkäten.

– Evenemangen har stor betydelse både för Vasas dragningskraft och kännedomen om staden och för ekonomin i regionen. Av denna anledning är det viktigt att skapa förutsättningar för evenemang av olika slag och olika storleksklass. Vi hoppas att saken väcker diskussion och att vi får många svar på enkäten. Kommentarer önskas både av invånarna och i synnerhet av aktörer inom restaurang- och evenemangsbranschen, konstaterar Widd.

Bekanta dig med utredningen: Utredning om möjliga evenemangsområden i Vasa (pdf)

Svara på enkäten: Maptionnaire