Förbigå menyn
Kokous

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Samarbetet mellan Vasa stad och företagarna fortgår

Publicerad: 6.9.2019

Vasa stad och Vasa Företagare har under de senaste åren intensifierat sitt samarbete bl.a. med en utvecklingsgrupp och med månatliga morgonkaffemöten med företagarna. I höst fortgår de gemensamma morgonkaffemötena med nya teman.

Staden ordnar hösten 2019 två morgonkaffemöten för företagare tillsammans med Vasa Företagare. Först i tur står utvecklande av centrum av Vasa onsdagen den 11 september. Inlägg på temat hålls av direktören för tekniska sektorn Markku Järvelä, planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso, Visit Vasas verkställande direktör Max Jansson samt Shopping Vasas utvecklingschef Magnus Söderström. Vid det andra morgonkaffet den 28 november diskuteras investeringarna under nästa år.

Alla möten hålls kl. 8.30–10.00 i fullmäktigesalen, Rådhusgatan 33, första våningen.

Gemensamma möten behövs

Vid utvecklandet av staden vill man fästa allt större uppmärksamhet på både företagarna och företagandet i allmänhet. I den gemensamma grupp som tillsatts för utvecklingsarbetet funderar man på olika sätt att förbättra företagarnas och stadens samarbete.

– Företagarnas och stadens gemensamma morgonkaffemöten är ett verkligt bra sätt att bilda nätverk och föra fram de möjligheter som staden erbjuder. På våren höll vi tre morgonkaffemöten med sammanlagt cirka 60 deltagare. Under hela året har 150 personer deltagit i morgonkaffemötena, berättar utvecklingschef Nina Hautio på Vasa stad.

Enligt Vasa Företagares verksamhetsledare Mari Pohjanniemi-Kivi har diskussionen vid morgonkaffemötena varit livlig.

– Vid morgonkaffet vill man diskutera i synnerhet sådana teman som direkt påverkar företagarna och deras verksamhet, t.ex. planläggning, upphandling och investeringar. Mötena ger företagarna också nya perspektiv samt en möjlighet att diskutera direkt med stadens representanter och på så sätt föra fram olika saker, säger Pohjanniemi-Kivi.

Samarbetet har fått positiv respons av företagarna, vilket sporrar till att fortgå med och utveckla det vidare.

– Gemensamma möten behövs. Båda parter har en stark vilja att främja företagandet i Vasa och förbättra möjligheterna att vara företagare i staden, konstaterar Pohjanniemi-Kivi.