Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Tikanojan taidekoti

Artikelkategorier: Nyheter

Samlare träffas på de nya utställningarna i Tikanojas konsthem

I Tikanojas konsthem öppnas två nya utställningar som har samlandet av konst gemensamt. Emil Aaltonens samling som kommer på besök från Tammerfors, presenterar utöver betydelsefulla finländska konstverk även äldre europeisk konst. En lokal synvinkel i ämnet ger fotoutställningen som sammanställts om konstsamlare i Vasa.

– Utställningarna blev färdiga redan i mars, men har hittills varit stängda för besökarna. Nu kan vi öppna museet 2.6 och presentera dem för besökarna hela sommaren, berättar Anna Franck glatt, som är amanuens för Vasa stads museer.

Bergsrådet och skofabrikören Emil Aaltonen (1869–1949), som verkade i Tammerfors, samlade under 1910–1940-talen en ansenlig konstsamling, som består av betydelsefulla finländska verk från 1800- och 1900-talen samt av äldre europeisk konst.

Aaltonen samlade konst till sin samling i Tammerfors vid samma tid som Frithjof Tikanoja (1877–1964) och Karl Hedman (1887–1964) utökade sina samlingar i Vasa. Liksom sina samtida trodde Aaltonen att konsten var viktig för folkets bildning samt för förstärkande av det andliga kapitalet.

– Aaltonen och Hedman tävlade till och med vid ett par tillfällen om samma verk och det var nära att Werner Holmbergs Poppelgränd inte blev en del av Hedmans samling, berättar Franck.

En intressant berättelse gav namn åt hela utställningen, dvs. Poppelgränd och andra verk från Emil Aaltonens samling. Utställningen har sammanställts i samarbete med Emil Aaltonens museum som finns i Pyynikinlinna i Tammerfors.

Till Aaltonens favoriter hörde bland annat Albert Edelfelt och bröderna von Wright. På utställningen finns därutöver verk av många kända konstnärer, såsom Gunnar Berndtson, Fanny Churberg, Pekka Halonen, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg och Venny Soldan-Brofeldt.

Utställningen visas i Tikanojas konsthem till och med 23 augusti, två veckor längre än planerat.

Vasas samlare i bilder

Den andra utställningen, Hemma hos samlaren, som öppnas i Tikanojas konsthems tredje våning berättar med foton om konstsamlare i Vasa och en nästan oavbruten samlingstradition, som har haft stor betydelse för stadens kulturliv.

I utställningens huvudroll är Frithjof Tikanoja som donerade sin konstsamling och sitt hem till Vasa stad år 1951 och Vasabördiga läkaren Karl Hedman, vars konst- och antiksamling bildar en central del av Österbottens museums samlingar.

På utställningen presenteras därutöver tre andra Vasasamlare, vilka är Herman Antell (1847–1893), som gjorde en stor donation till Finlands nationalmuseum, Simo Kuntsi (1913–1984), vars samlingsarbete under 1950-1980-talet resulterade i en ansenlig samling av finländsk och internationell modern konst samt tandläkare Lars Swanljung (s. 1944) vars samling av nutidskonst växte från en privat samling till en offentlig och omfattar särskilt finländsk och nordisk konst efter 1990-talet.

Kringprogram har planerats i anslutning till utställningarna i augusti om förhållandena och museianvisningarna tillåter detta.

Läs mera: https://vasastadsmuseer.fi/tikanoja-konsthem/utstallningar-evemang/visas-nu/

Publicerad: 01.06.2020