Förbigå menyn
lärare och barn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Skolorna börjar i Vasa 15.8

Publicerad: 10.8.2022

Skolarbetet inleds i grundskolorna i Vasa måndag 15.8.2022. Den grundläggande utbildningen ordnas enligt skolans läsordning i form av närundervisning för alla elever. 

Denna höst inleder 650 elever sin skolstig i första klass.

Läsåret i Vasa stads grundskolor inleds måndag 15.8.2022 och avslutas lördag 3.6.2023. Eleverna i första klassen börjar skoldagen kl. 9.00. De övriga eleverna börjar dagen enligt det som den egna skolan har meddelat.

Se skolornas arbetstider för läsåret 2022-2023

Grundläggande utbildning ordnas i enlighet med lagstiftningen under normala förhållanden

Under läsåret 2022–2023 ska grundläggande utbildning ordnas i enlighet med lagstiftningen under normala förhållanden. De temporära lagändringarna på grund av coronasituationen gäller inte längre, men det är fortfarande viktigt att sörja för hälsosäkerheten i närundervisningen.

Inom Vasa stads grundläggande utbildning fortsätter ännu de hygienåtgärder som konstaterats vara bra under coronatiden.

Att undervisningen ordnas enligt lagstiftningen under normala förhållanden innebär till exempel att den grundläggande utbildningen ordnas som närundervisning från och med början av augusti och att det inte längre är möjligt för elevgrupper att övergå till distansundervisning. Om en elev inte kan delta i närundervisning på grund av sitt hälsotillstånd eller för att en familjemedlem tillhör en riskgrupp kan det beslutas att undervisningen för en enskild elev ordnas med särskilda undervisningsarrangemang enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning, till exempel som distansundervisning.

Läs Utbildningsstyrelsens meddelande i ämnet

Se upp i trafiken

För många är det en ny och spännande sak att börja skolan. I synnerhet i trafiken är det skäl att vara uppmärksam. Nyttiga råd för skolvägen finns på Trafikskyddets nätsidor.