Förbigå menyn
Liikennekartio

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Smedsbyvägen stängs för en natt på avsnittet mellan Olympiagatan och Kvarngatan

Publicerad: 20.10.2021

Smedsbyvägen stängs natten mellan torsdag och fredag på avsnittet mellan Olympiagatan och Kvarngatan. Vägen är avstängd 21.10 kl. 21 – 22.10 kl. 7. Orsaken till stängningen är anläggningsarbeten på ett nytt fjärrvärmerör.

Medan arbetena pågår styrs trafiken på en omväg förbi byggarbetsplatsen. Även gång- och cykelvägen stängs på gatuavsnittet i fråga medan arbetena pågår.

Arbetet påverkar även kollektivtrafiken. Medan arbetena pågår kör lokaltrafikens linjer 7 och 9 på en undantagsrutt de sista kvällsturerna på torsdagen samt eventuellt de första morgonturerna på fredagen.

Linje 7 kör rutten Smedsbyvägen – Mejerigatan – Verkstadsgatan – Vörågatan – Smedsbyvägen – Vasaesplanaden under den tid som arbetena pågår.

Linje 9 igen kör rutten Vasaesplanaden – Smedsbyvägen – Institutsgatan – Sjukhemsgatan – Mejerigatan – Smedsbyvägen.

Mer information ger:
Jaakko Metsäranta
Vasa Elektriska / fjärrvärme
050 372 6660
jaakko.metsaranta@vaasansahko.fi