Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter Vasas Museer

Sommarprogram och guidningar i Vasas museer

Publicerad: 27.6.2024

Vasas museer ordnar i sommar workshoppar för barn i alla åldrar samt annat somrigt program. Guidningar för allmänheten i samband med utställningarna ordnas på söndagar. På Terranova i Österbottens museum öppnas i juli fotoutställningen Resan till månen 55.

I juli ordnas somriga bildworkshoppar enligt följande:

  • Workshoppar som ordnas av Kuntsi museum för modern konst onsdagar 3.7, 10.7, 17.7, 24.7 och 31.7 kl. 11 och 14 (tvåspråkigt). Vi bekantar oss med utställningen Kroppar och stunder – tre synvinklar till Kuntsis Stiftelses samling, och i workshoppen skapar vi experimentella målningar.
  • Tikanojas konsthems workshoppar torsdagar 4.7, 11.7, 18.7 och 25.7 kl. 10 och 14 (tvåspråkigt). Vi går en kort rundvandring på utställningen Österländsk andlighet och efteråt viker vi motiv av origamipapper som passar ihop med temat.
  • Gamla Vasa museums workshoppar fredagar 5.7, 12.7, 19.7 och 26.7 kl. 10 och 14 (tvåspråkigt). Vi bekantar oss med Gamla Vasa museum och i workshoppen gör vi egna tredimensionella båtar i skeppsredare Falanders anda.
  • Österbottens museums workshoppar lördagar 6.7, 13.7, 20.7 och 27.7 kl. 10 och 14 (tvåspråkigt). Vi bekantar oss med utställningen Who is Roger Broo? och funderar på vem denna konstsamlare var.  I workshoppen gör vi självporträtt med collageteknik.

Sommarens rundvandringar och workshoppar är tvåspråkiga och gratis för personer under 18 år.

Guidningar för allmänheten på söndagar

Guidningar av aktuella utställningar ordnas i museerna på söndagar. Guidningarna för allmänheten ingår i museets inträdesavgift.

  • Kuntsi museum för modern konst: Utställningen Kroppar och stunder tre synvinklar till Kuntsis Stiftelses samling söndag 7.7 och 4.8 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska
  • Österbottens museum: Utställningen Who is Roger Broo? söndag 14.7 och 11.8 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska
  • Tikanojas konsthem: Utställningen Österländsk andlighet, söndag 21.7 och 18.8 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska
  • Gamla Vasa museum: söndag 28.7 och 25.8 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska
Fotoutställningen Resan till månen 55. Foto: Nasa archive.
Fotoutställningen Resan till månen 55. Foto: Nasa archive.

På Terranova öppnas en fotoutställning om den första månlandningen

På Terranova i Österbottens museum öppnas 3.7 fotoutställningen Resan till månen 55. Utställningen berättar med fotografier om den första månlandningen. I år har det gått 55 år sedan dess. Utställningen om Apollo 11-månlandningen visas till och med hösten och där lyfts även fram att amerikafinländare deltagit i Förenta staternas rymdprogram. Senare under året blir det en fortsättning på utställningen och den kommer då att handla om andra månfärder. Utställningen har producerats av VB-valokuvakeskus och Österbottens museum.

I Österbottens museum visas även de mer långvariga samlingsutställningarna Skatter från när och fjärran och Vasa 400.

Den finländska bildkonstens dag 10.7

På onsdag 10.7 firas den finländska bildkonstens dag. Vid Tikanojas konsthem ordnas ett målningsevenemang på den stämningsfulla innergården, och då har alla intresserade möjlighet att måla något tillsammans med Vasa Konstnärsgille kl. 12–16.30.

Det finns även möjlighet att delta i Sahaja yoga i Tikanojas konsthem lördagar 29.6 och 6.7 kl. 13–14.30. Yogan är gratis för deltagarna, och på evenemangsdagarna kan man bekanta sig med utställningen Österländsk andlighet till studerandepris.

Evenemang vid Gamla Vasa museum i augusti

I Gamla Vasa museum lördag 3.8 högtidlighålls årsdagen för Vasa brand. Gamla Vasa museum är ett av de få hus som inte förstördes i branden år 1852. Det utlovas guidningar i ämnet kl. 13 på finska, kl. 14 på svenska och kl. 15 på engelska. Inträdet till evenemanget är gratis.

På Gamla Vasa-dagen söndag 18.8 kan man bekanta sig med museet genom att delta i korta guidningar kl. 14 på engelska, kl. 15 på finska och kl. 16 på svenska. I Loukos stuga ordnas under dagen konstworkshoppen Jag hoppas att du ska växa med konstnärerna Alan Bulfin och Pii Anttila. Under konststunden tillverkar man en egen berättelsetärning; genom att kasta tärningen illustrerar man en bilderbok som man gjort själv. Personer i alla åldrar kan delta i workshoppen som är gratis.

I augusti öppnas i Gamla Vasa museum också utställningen Tjära och saltstänk, som har producerats av KulturÖsterbotten tillsammans med andra sjöfartsmuseer i regionen.  

Vasas museer är öppna onsdagar till söndagar kl. 10–17. På Konstens natt torsdag 15.8 Av Vasas museer håller Österbottens museum, Tikanojas konsthem och Kuntsi museum för modern konst öppet kl. 15–21.