Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Staden delade ut kulturunderstöd för år 2023

Publicerad: 20.3.2023

Vasa stads kultursektion har beviljat 2023 års kulturunderstöd. Till olika aktörer utdelas årligen objektunderstöd och verksamhetsbidrag.

I år uppgick beloppet som kultursektionen delade ut i kulturunderstöd till 190 500 euro. Understödspotten är större än under tidigare år för i den har för första gången tagits med även verksamhetsbidragen som stadsstyrelsen beviljar.

–Speciellt roligt är att i ansökningarna har beaktats kultursamarbetet mellan Umeå och Vasa som i år har varit tyngdpunkten i ansökningarna. Vidare togs kulturens nåbarhet upp i och med olika för publiken deltagande eller för alla stadsbor öppna evenemang. Understöd beviljades även för projekt som förbättrar kulturens tillgänglighet, säger kulturchef Jenni Niemi från Vasa stad.

Antalet sökande större

Till olika aktörer utdelas objektunderstöd för enskilda projekt och verksamhetsbidrag för understödande av regelbunden verksamhet som konst- och kulturföreningar ordnar. Jämfört med föregående år var antalet sökande märkbart större och särskilt objektunderstöd har ansökts flitigt i år. Även den ansökta totala summan var igen större än under föregående år.

–Katukulttuuri ry fick ett förhöjt verksamhetsbidrag jämfört med ifjol, som förhoppningsvis möjliggör att verksamheten fortsätter i nya utrymmen på Vasa stads område.  Åt flera sökanden som ansökt om understöd kunde man erbjuda också stöd för att ordna ett evenemang kostnadsfritt i stadens lokaler, såsom i kulturhuset Fanny, Drama-salen eller stadshuset, fortsätter Niemi.

Totalt inkom 108 ansökningar om understöd, av vilka 69 gällde objektunderstöd och 37 ansökningar om verksamhetsbidrag för ett år och två ansökningar om verksamhetsbidrag för tre år. Det totala ansökta beloppet var 494 533 euro. Understöden kunde sökas under januari genom det elektroniska understödssystemet.

Aktörer som fick kulturunderstöd

Objektunderstöd fick:

 • Cederberg Moa ,workshoppar i textilkonst, 800 €
 • Damberg Ann-Louise, utställningsförberedelser och -material, 800 €
 • Furu Fredrik, albumrelease-konserter i Vasa och Umeå, 800 €
 • Junolainen Mariam, konsertarrangemang i Umeå, 500 €
 • Hautala Tiina, planering av en spökpromenad i Kasernområdet, 1000 €
 • Herlevi Janika, materialkostnader, 700 €
 • Kádár György, utgivning av ett verk i anslutning till körsång, 800 €
 • Luoma Pasi, utgivning av ett album samt konsertarrangemang, 500 €
 • Männi Maano, konsertarrangemang i Vasa och Umeå, 500 €
 • Nestorova Elena, konstnärligt arbete, 700 €
 • Nyberg Aimo, utgivning av en bok, 500 €
 • Brändö stadsdelsförening rf, ordnandet av en karneval, 800 €
 • Regionala danscentret i Österbotten, utvecklande av samarbetet mellan Vasa och Umeå, 1000 €
 • Saunala Juha, utgivning av egen musik, 500 €
 • Strandman Lotta, konstnärligt arbete och utställning, 500 €
 • Finlands biblioteksmuseum rf, ordnandet av ett sommarevenemang, 600 €
 • Tamminen Mikko, komponering, 1000 €
 • Tiihonen Jari, evenemanget Epic Emotions G10, 500 €
 • Vaasan Karjalaseura ry, utgivning av en ljudversion av medlemstidningen, 500 €
 • Vasa Orkesterförening rf, konserter i Vasa och Umeå, 1000 €
 • Vasa-Korsholm guider rf, ordnandet av temaguidningar i anslutning till konst, 600 €
 • Vaasan Konstklubb rf, Umeå utställningens samarbete, 700 €
 • Vähäkyrö-seura ry, öppethållning av museet, 3000 €

Verksamhetsbidrag fick:

 • Dots: förening för audiovisuell konst rf, 1000 €
 • Edvinstigens Traditionsällskap rf, 600 €
 • Filmcentrum Botnia rf, 6000 €
 • Föreningen Brage i Vasa rf,  5000 €
 • Katukulttuuri ry, 6500 €
 • Musikfestspelen Korsholm, 38 000 €
 • Kpanlogo Yede ry, 1500 €
 • Dockteatern Lilla Åsnan, 6000 €
 • Partitura di Kuula ry, 600 €
 • Platform rf, 5000 €
 • Österbottens Försvarsgille rf, 5000 €
 • Dans i Österbotten rf, 8000 €
 • Ristinummen musiikkikoulu ry, 4000 €
 • Skafferiet rf, 6000 €
 • Sundom bygdeförening rf, 6000 €
 • Tanssimajakka ry, 3500 €
 • The Doo-Bop Club rf, 2000 €
 • Unga Scenkompaniet rf, 3000 €
 • Vaasa Hacklab ry, 1000 €
 • Vaasa Jazz Club ry, 1000 €
 • Vaasan Kalevalaiset, 500 €
 • Vasa Kammarmusiker rf, 2000 €
 • Vasa Sjöhistoriska Förening r.y., 4000 €
 • Vasa Konstgrafiker, 1000 €
 • Vasa Konstnärsgille, 2000 €
 • Vasa Studentteater Rampen, 5000 €
 • Fotografiföreningen Ibis rf, 1000 €
 • Vasa Baroque, 37 000 €
 • Österbottens Hantverk rf, 8000 €