Förbigå menyn
Tyttö seisoo käsillä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Staden fick över 3000 responssvar – varenda ett är viktigt

Publicerad: 21.4.2022

Vasa stad fick 3194 responssvar via sin feedbacktjänst under året 2021. Det gavs nu betydligt mer respons än året 2020, när man fick 2116 responssvar. De ämnesområden som fick mest respons var gator och trafik, bibliotekstjänster, grönområden och parker, hälsovårdstjänster, kollektivtrafik och idrottsservice.

Man kan ge feedback elektroniskt till Vasa stad på adressen feedback.vaasa.fi  Med hjälp av responssvaren utvecklar man stadens service och vårt allas välmående. Varenda ett svar är därför viktigt.

Responsen ifjol bestod till 63 procent av åtgärdsförslag, kommentarer och frågor. Stadsborna gav 1140 responssvar (37%) i form av beröm och kritik. Andelen beröm ökade med 38 procent jämfört med året innan. Även andelen av åtgärdsförslag ökade betydligt (28%) jämfört med innan. Responsens behandlingstid hölls i medeltal under 4 dagar.

Tätorten fick mer respons än någonsin tidigare

Den största delen av stadens responssvar berör tätorten. Av den respons som getts angående tätorten berör 70 procent (1448 st.) gator och trafik. Mest respons (46%) ges i form av åtgärdsförslag och framför allt får plogningen och sandningen stor respons vintertid.

– Responsen är viktig. Vi lägger resurser och gör åtgärder utgående från responsen vi får. Till exempel har responsen kring snöfall gjort så att resurserna har ökats och man har satsat mer på snöröjningen. Till och med enstaka responssvar påverkar ifall det är frågan om säkerhetsobservationer, som vi alltid reagerar på, lovar stadsmiljödirektör Markku Järvelä.

Responsen gällande kollektivtrafiken minskade i och med att människorna har rört sig mindre under coronatiden. Grönområdena får mycket beröm.

Hej! Vi tillbringade veckoslutet i Vasa och vi får konstatera att ni har en mycket trevlig och välskött stad. Underbara grönområden, parker, statyer och gammalt som bevarats. Man blir riktigt avundsjuk att man inte klarat av att göra det lika bra i vår hemstad.

Inom bildningssektorn samlas responsen till biblioteken och idrotten

Responsen ökade även inom bildningssektorn jämfört med året 2020 från 390 till 561 responssvar. Den största andelen (84%) gällde bibliotekstjänsterna (290 st.) eller idrottsservicen (184 st.). Största andelen var åtgärdsförslag (181 st.) och frågor (168 st.).

– Det har gjorts mycket åtgärder utgående från responssvaren. Till exempel har det gjorts bokbeställningar till biblioteket och öppethållningstiderna har ändrats vid nyhetsavdelningen. Turerna till skejthallen har ökats. Dessutom har man fixat platser, ljus och lagt till fler bänkar och skräpkorgar. I hög grad har vi också guidat kunder till rätt plats och kompletterat information på webbsidorna, berättar bildningsdirektör Christina Knookala.

Grundutbildningen och småbarnspedagogiken får oftast respons gällande fastigheterna. Kulturtjänsterna får främst önskemål om evenemang. Idrottsservicen får mycket förslag om nya idrottsmöjligheter, så som konditionstrappor, utomhusidrottsplatser och skridskobanor. Vi får även beröm.

Fantastiskt att man utvecklar avgiftsfria utomhusidrottsplatser. Konditionstrappor, skejtområden osv. Längs spånbanan i Gerby kunde man bygga till ett utomhusgym 🙂 Tack till Mika och gänget!!

Respons till koncernstyrningen och social- och hälsovårdsområdet angående coronan

Social-och hälsovårdstjänsterna fick 380 responssvar under året 2021. Av dem gällde största delen hälsovårdstjänster (88%) så som coronarelaterade frågor om vaccinationer, tidsbokningar, testningar och allmänna råd. Även inom hem- och anstaltvården syntes en oro över coronan bland responssvaren. Inom socialarbetet och familjetjänsterna gällde responsen ansökningar och möjligheten att få främjande stöd.

Social- och hälsovårdstjänsterna övergick 1.1.2022 till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Fjolårets respons har vidareberfodrats till samkommunen med tanke på utvecklingsåtgärder.

Inom koncernstyrningen gällde största delen av responsen kommunikationen. Av den respons på 106 svar som getts gällande kommunikationen berörde största delen (84%) webbsidorna. Många responssvar gällde innehållet på webbsidorna; coronarelaterad information, särskilt vaccinationer, hälsovårdstjänster och kollektivtrafik. Responsen har tagits i beaktande vid utvecklingsarbetet av webbsidorna.

Även feedbacktjänsten i sig självt fick beröm.

Feedbacktjänsten är toppen! Alla mina responssvar har lett till snabba åtgärder. Tack! 🙂

– Det är fint att allt fler invånare och besökare har hittat feedbacktjänsten. Utvecklingen av tjänsten fortsätter naturligtvis och en engelskspråkig version är också påkommande. Feedbacktjänsten är det snabbaste sättet att berätta för oss hur vi kan utvecklas och hjälpa till, säger koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.

 

Ge feedback om stadens tjänster och självaste feedbacktjänsten: feedback.vaasa.fi