Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Staden säljer två fritidsfastigheter på Fårörarna

Vasa stad säljer på basis av anbud fastigheterna Venttilä och Andersvik på Fårörarna i Vasa skärgård. På fastigheterna finns totalt tre byggnader, som är i dåligt skick. Elanslutning finns till fastigheterna.

Fastigheten Venttilä omfattar en yta på 4 647 m². Sommarstugan på fastigheten omfattar 36 m² och bastun 14 m². Fastigheten Andersviks areal är 3 348 m2. Sommarstugan på fastigheten omfattar ca 33 m2. Objekten säljs i det skick de är och med den utrustning de har enligt annonsen och vid tidpunkten för köpet.

Fastigheterna säljs i första hand tillsammans. Om ett separat anbud för den ena fastigheten överskrider ett gemensamt anbud, kan den andra fastigheten även förbli osåld.

Anbudsförfarandet genomförs i form av en elektronisk auktion i nättjänsten Huutokaupat.com med objektsnumret 1437329. Utgångspriset är 60 000 euro.

Anbudsförfarandet inleddes i början av augusti och avslutas 30.9 kl. 15.00 eller 3 minuter efter det sista anbudet.

Anbudsförfarandet avgörs enbart på basis av erbjuden köpesumma. Säljaren förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta det högsta anbudet. Köpebrevet ska undertecknas senast 31.10.2019.

Läs mera om objekten och anbudsförfarandet:
Venttilä och Andersvik: https://huutokaupat.com/1437329
Venttilä: https://huutokaupat.com/1437302
Andersvik: https://huutokaupat.com/1437256

Publicerad: 09.08.2019