Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Statsunderstöd beviljades för att främja cykelparkering

Publicerad: 10.11.2023

Miljöministeriet har beviljat Vasa stad statsunderstöd för projektet för att främja cykelparkeringen. Målet för projektet är att öka antalet säkra cykelparkeringsplatser både på allmänna områden och vid offentliga och privata fastigheter.

Projektet inleds i november och avslutas i september 2024. I början av projektet kartläggs nuläget för cykelparkeringen i staden och utreds invånarnas behov av cykelparkering. Härnäst planeras bland annat hur många cykelparkeringsplatser det ska finnas och var de ska finnas. Till sist fastställs fortsatta åtgärder för att genomföra cykelparkeringen i staden.

I understöd beviljades högst 70 procent av de verkliga totalkostnaderna för projektet, och dess maximibelopp är 56 000 euro.

Genom att förbättra förutsättningarna för cykelparkeringen görs cyklingen mer lockande, vilket stöder målet att öka användningen av egna muskler för att röra på sig och minska trafikens växthusgasutsläpp i enlighet med Vasa stads energi- och klimatprogram. Genom att utveckla möjligheterna för cykelparkeringen och -förvaringen kan man uppnå långvariga resultat med tanke på främjandet av cyklingen.

Ytterligare information