Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Sundom skola får tilläggslokaler i början av 2023

Publicerad: 12.10.2021

I anslutning till Sundom skola uppförs en tillbyggnad med fyra stora klassrum. Det görs ändringar även i de nuvarande skollokalerna, bland annat ökas antalet sittplatser i matsalen och musikklassrummet flyttas till mera lämpliga utrymmen.

Under läsåret 2019–2020 hade Sundom skola 250 elever, när maximiantalet elever i skolan är 219. Sedan hösten 2019 står det separata lokalelement med två undervisningslokaler på skolans innergård som en tillfällig lösning på lokalbristen.

Nu får Sundom skola efterlängtade tilläggslokaler i form av en utbyggnadsdel i den nuvarande skolbyggnadens sydvästra gavel. Byggandet inleds vid mitten av 2022 och enligt preliminära planer kan de nya lokalerna tas i bruk i början av 2023.

– Utbyggnadsdelen på 520 m² har två våningar i likhet med den nuvarande skolan. Där finns fyra klassrum, ett grupprum samt toaletter och hjälputrymmen, säger skoldirektör Marianne West.

Oljeuppvärmningen byts ut mot jordvärme

Det görs ändringar även i de nuvarande skollokalerna. Lärarrummet flyttas till en mera central plats i skolan och musikklassrummet får ta lärarrummets plats. Just nu finns musikklassrummet i skyddsrummet.

Speciallärarna får ett eget rum när ett av de mindre klassrummen delas itu.

Antalet sittplatser i skolans matsal ökas genom att möblerna där byts ut mot nya som tar upp mindre plats.

I byggprojektet ersätts även skolans nuvarande värmesystem, oljeuppvärmningen, med energieffektiv jordvärme.

Lekutrustningen flyttas och nya träd planteras

På den plats där utbyggnadsdelen ska uppföras finns för närvarande lekutrustning, träd och en gång mellan förgården och bakgården.

– En del av lekutrustningen flyttas någon annanstans på gården så att man får plats för utbyggnadsdelen och så att gången mellan för- och bakgården fortsatt är tillräckligt rymlig. En del av träden på tomtens sydvästra gräns måste fällas för utbyggnaden, men det ska planteras minst lika många nya träd, säger West.

Kostnaderna för utbyggnadsdelen uppskattas uppgå till cirka 1,5 miljoner euro och kostnaderna för ändringarna i den nuvarande skolbyggnaden till totalt 300 000 euro. Bytet av värmesystemet kostar uppskattningsvis cirka 400 000 euro. Av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) kan anhållas om bidrag för slopande av oljevärme.

Projektplanen för Sundom skola godkändes av Vasa stads nämnd för fostran och undervisning 15.9, av direktionen för de tekniska affärsverken 21.9, av stadsstyrelsen 4.10 och av stadsfullmäktige 11.10.