Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Tillfälliga trafikarrangemang på Krutkällarvägen under Kalevaspelen

Publicerad: 24.6.2024

Krutkällarvägen har tillfälliga trafikarrangemang 28–30.6 under Kalevaspelen som ordnas på Karlsplanen.

Eftersom evenemanget är stort stängs trafiken av mellan Travgatan och Strandlandsvägen av säkerhetsskäl. Biltrafiken till Strandlandsvägen dirigeras via rutten Travgatan–Malmögatan.

Dessutom stängs underfarten vid Parallellvägen för motorfordonstrafik.

Kollektivtrafiken dirigeras längs huvudleden för det halvfärdiga bostadsområdet Travdalen. Med arrangemanget undviks långa omfartsrutter för kollektivtrafiken.