Förbigå menyn
Liikennekartio

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Tillfälliga trafikarrangemang på promenad- och cykelvägen längs Alskatvägen

Publicerad: 10.1.2022

Kommuntekniken bygger en ny vattenledning och ett nytt spillvattenavlopp längs Alskatvägen, varvid gång-och cykelvägen mellan förlängningen av Villavägen och Myggvägen stängs för trafik fr.o.m. 17.1.2022.

Trafiken på gång- och cykelvägen stängs på byggarbetsplatsområdet i uppskattningsvis en månad.  Även busshållplatsen längs Alskatvägen på byggarbetsplatsområdet  måste tas ur bruk när arbetet inleds. Hållplatsen tas i bruk igen genast när en säker trafikförbindelse kan ordnas där.

Underfarten mellan Storviken och Dragnäsbäck hålls öppen under arbetets gång och trafiken från Villavägen mot Brändö fungerar som vanligt.

Arbetet uppskattas blir klart i februari med undantag av asfalteringen. Väderförhållanden kan inverka på startdatumen och framskridandet av arbetet.

Läge på kartan: