Förbigå menyn
Sisäsatama ilmakuva

Artikelkategorier: Nyheter

Umeå och Vasa 2030 – Gränslösa möjligheter i en hållbar tillväxtregion

Publicerad: 11.6.2024

Det gränsöverskridande samarbetet utstakat i den gemensamma utvecklingsstrategin mellan Umeå och Vasa är inne på sitt andra år. Den ambitiösa utvecklingsstrategin fastställdes, av respektive fullmäktige, i augusti 2023 och nu har en första sammanställning av genomförda aktiviteter utarbetats.

Strategin, som är resultatet av ett långvarigt strategiskt arbete mellan tjänstemän från båda städerna, syftar till att omvandla regionen till en dynamisk och hållbar tillväxtmotor med fyra tydliga fokusområden.

  • Ett innovativt näringsliv som växer integrerat och hållbart
  • En konkurrenskraftig region som lockar och behåller talanger
  • Attraktiva stads- och livsmiljöer som erbjuder hög livskvalitet
  • Gemensamma upplevelser som förenar Umeå och Vasa

Fullmäktige antecknade ärendet för kännedom vid sitt sammanträde 10.6.

Bekanta dig med rapporten här.