Förbigå menyn
Unga

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Unga sporras att byta från moped till cykel i Vasa

Publicerad: 3.5.2023

Vasa går med i det riksomfattande programmet Fiksusti kouluun (ungefär Till skolan på ett fiffigt sätt) Det är frågan om ett gemensamt program för Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa och föreningen Pyöräilykuntien verkosto (Cykelkommunernas nätverk) och programmet främjar att barn motionerar på skolvägen och det samverkar med programmet Skolan i rörelse. Vasa, som aktivt främjar cyklande och gång, deltar i det riksomfattande programmet med 16 andra nya kommuner.

Målet med programmet Fiksusti kouluun är att göra skolvägsmotionen aktivare och hållbarare. I programmet strävar man också efter att öka trafiksäkerheten på skolvägen samt förstärka en verksamhetskultur i skolorna och undervisningen där man aktivt och hållbart rör på sig. Medverkan i programmet stöder stadens centrala klimatneutralitetsmål samt främjar ungdomarnas och barnens välmående.

Flera barn och unga i Vasa åker för närvarande också korta sträckor till skolan med motorfordon. I och med programmet får Vasa stad stöd och verksamhetsmodeller med vilka skolvägsmotionen kan göras aktivare och hållbarare.

– Avstånden i Vasa är korta och skolvägarnas genomsnittslängd cirka tre kilometer, vilket gör att det för många är möjligt att cykla och gå till skolan, säger projektingenjör Samuli Huusko som svarar för gång- och cykelprojektet.

Målen i programmet Fiksusti kouluun stöder också stadens övriga projekt som främjar gång och cyklande såsom genomförandet av Sandögatans cykelbana.

-Det kommande kvalitetskorridornätverket sammanfaller också med flera elevers skolvägar, och följden blir då att säkerheten och smidigheten på skolvägen blir märkbart bättre, påminner Huusko.