Förbigå menyn
Vägmärke 4

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vägarbeten på Sanmarksgatan inverkar betydligt på trafiken till sjukhuset och simhallen under de närmaste veckorna

Publicerad: 23.9.2020

På Sanmarksgatan, mellan sjukhuset och simhallen, flyttas och saneras vattenledningar under de inkommande veckorna och det här påverkar trafiken till sjukhuset och simhallen betydligt. Uppskattningsvis kommer arbetet att pågå under veckorna 39–43.

Arbetet genomförs i två skeden. I första skedet är trafiken på Sanmarksgatan enkelriktad från Sandviksgatan. Det är möjligt att köra bort enbart via Bragegränden till Handelsesplanadens cirkulationsplats. Lättrafiken fungerar normalt.

Andra skedet startar uppskattningsvis vecka 42 och då stängs Sanmarksgatans ända vid Sandviksgatan helt och all trafik till och från simhallen och sjukhuset går via Bragegränden. I det skedet är bägge filerna på Sanmarksgatan redan i användning i övrigt. Lättrafiken fungerar normalt förutom att den inte går över korsningsområdet vid Sanmarksgatan.