Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Var med och påverka vem som vinner planeringstävlingen om salutorget!

Publicerad: 12.7.2022

Tävlingstiden för planeringstävlingen för Vasa salutorg har gått ut. Tävlingsarbetena av de arbetsgrupper som valts till tävlingen kan ses på nätet och en del av materialet också på huvudbiblioteket. Du kan påverka det vinnande arbetet.

Syftet med planeringstävlingen för Vasa salutorg är att få en uppdaterad övergripande plan för promenadcentrum där både områdets historia och dess kommande behov beaktas. Särskilt uppmärksammas att promenadcentrum ska vara tillgängligt och trivsamt.

Tävlingsarbetena av de arbetsgrupper som valts med i tävlingen är framlagda på tävlingens webbplats och en del av materialet finns också på Vasa stads huvudbibliotek, Biblioteksgatan 13.

Du kan påverka valet av det vinnande arbetet genom att svara på enkäten på tävlingens webbplats eller genom att lämna in din åsikt i ärendet till planläggningen, planlaggningen@vasa.fi eller Planläggningen, PB 2, 65101 Vasa, under tiden 12.7–26.8.2022.

Tävlingens webbplats: https://www.vaasa.fi/sv/salutorget-planeringstavling

Mer information ger:
Grönområdesplanerare Hanna Vallinmäki, tfn 040 706 2832, e-post hanna.vallinmaki@vaasa.fi