Förbigå menyn
Konstverk
Markku Hakuri: A Bend in the River – Älven kröker sig, 2021. Blandteknik på faner, 122 x 244 cm. Foto: Markku Hakuri

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vårens nya utställningar vid Vasa stads museer

Publicerad: 10.1.2022

Uppdaterad: 11.1.2022

Vasa stads museers utställningsprogram för vårsäsongen 2022 erbjuder nytt att ta se inom bildkonst och kulturhistoria i alla fyra museer. Allt som allt ser vi 12 nya utställningar under 2022. Höstsäsongens program presenteras senare.

Under våren öppnas fem nya utställningar vid Vasa stads museer.

Vid Tikanojas konsthem ses målerikonstnär Erika Adamssons första omfattande museala separatutställning Nostalgi. Materialet i Adamssons målningar överraskar: oljefärgen flyter på aluminiumskivan och skapar spännande effekter. I nostalgisk 1800-talsmiljö presenterar hon sina iakttagelser. Hon har också gjort nya platsspecifika verk enkom till denna utställning. Salonger och hembiträden tar plats i Tikanojas hemmiljö. Utställningen visas 12.2–14.8.2022.

I april öppnas utställningen Symboler för makt och välstånd i Österbottens museum. Utställningen lyfter fram vapnens och harneskens utveckling från vikingatid ända till 1600-tal. Vapnen, harnesken och hjälmarna från olika tidsperioder är från antikhandlare och samlare Peter Mustonens privata samling. Tyngdpunkten i utställningen ligger på europeiska föremål men också exempel på föremål från Persien, Japan och Indien presenteras. Utställningen visas 22.4–16.10.2022.

Från april ses i Kuntsi museum för modern konst Markku Hakuri och Jan Kenneth Weckmans samutställning Bergtagen, där vi får ta del av två konstnärers dialog. Hakuris teckningar och stora blandteknikmålningar, där dagstidningars pressbilder har varit en utgångspunkt, möter Weckmans grafiska målningar. I bådas verk hittas ofta referenser till litteratur och konsthistoria. En del av verken har gjorts enkom för utställningen som visas 14.4–11.9.2022.

Utställningarna som öppnas i mars i Vasa konsthall är koordinerade av Vasa stads kulturtjänster. Det som först utlovas är arbetsgruppen Mörkrumskonstnärer som fokuserar på analog fotografering. Utställningens tema är mänskan och naturen. Samtliga i arbetsgruppen är aktiva konstnärsmedlemmar i Finlands Mörkrumskonstnärer. Bakom den andra utställningen står arbetsgruppen med skulptör Paula Blåfield och folkmusiker Marianne Maans. En viktig del av utställningen, som består av skulpturer och ljudverk, är de verkstäder som ordnas för personer i olika åldrar.

Till sommaren öppnas Kukka-Maria Rosenlunds utställning. Rosenlund applicerar fotografi på keramik, textil och på fotopapper, samtidigt som hon i sina fotografier använder sig av återanvänt material från naturen och föremål som hör hemmet till. I sitt arbete strävar hon till att vidga fotografiets experimentella uttryck. Utställningen visas 4.6–14.8.2022.

Utställningar som fortsätter på våren och under sommaren

I Österbottens museum fortsätter Jan Erik- Anderssons utställning Fritt rum fram till 27.3.2022. I Kuntsi museum för modern konst visas en omfattande och sällsynt utställning med Gösta Diehls produktion, fram till och med 20.3.2022. I Vasa konsthall visas utställningen Böjande ljus fram till 13.3. Tikanojas konsthems samlingsutställning med fransk konst, Vers la lumiére, visas i museets första våning fram till och med 25.9.2022.

Utställningen Villaliv fortsätter som en vandringsutställning i regionen, exempelvis visas den under sommaren i Rådhusgalleriet i Nykarleby. Nätutställningen Konst och grejer – Nelin-Cronströms konsthem fortsätter fram till slutet av år 2022.

Förändringar i utställningsprogrammet är möjliga.