Förbigå menyn
vinter

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Varning för svag is utanför Påttska reningsverket och vid Molnträsket

Publicerad: 30.11.2021

Vasa Vatten varnar för svag is utanför Påttska reningsverket i Brändö. Isen är svag också vid Molnträsket.

Renat vatten som kommer ut från Påttska reningsverkets utloppsrör är varmt också på vintern. Detta försvårar och förhindrar isbildning framför reningsverket. Området på reningsverkets västra och norra sida börjar vid Sjöfartsmuseets norra sida och fortsätter ända till Vinkelgatans båtbryggor.

Den smälta och svaga isen ska utmärkas med granris genast när isförhållandena blir bättre. Varningsskyltar finns på stranden på båda sidor av Påttska reningsverket. Vistelse på havsområdet som är utmärkt är farligt. Dessutom är obehörig vistelse på reningsverkets området absolut förbjudet.

Även vid Molnträsket är isen svag.

Kontrollera de farliga områdena på kartan.