Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vårstädningen av gatorna börjar – centrumområdet och de mest trafikerade cykelvägarna rengörs först

Publicerad: 22.4.2022

Den varje vår aktuella rengöringen av gatorna inleds igen. Delvis har vårstädningen redan kunnat inledas på de mest trafikerade cykelvägarna och i centrumområdet. Det önskas att de som rör sig på vägarna har tålamod när de upptäcker städmaskinerna.

Sandborttagningen utförs med samma maskiner som vintertid sköter om sandningen och plogningen av gatorna. För rengöringen av gatorna måste man göra en del ändringar på maskinerna och det tar sin tid.

– Sandborttagningen inleds om våren genast då maskinerna är klara för det och då det på basis av prognoserna kan antas att något vinterunderhåll inte längre behövs och all is har smält i kanterna av trafiklederna. Det bör observeras att ännu den 8 april var plogningarna i gång, säger underhållsmästare Isak Norrgård.

Sandborttagningen inleds i centrum och på de mest trafikerade cykelvägarna och den medför att det dammar en del, men vi försöker stävja det genom att väta lederna.

– Vi försöker utföra sandborttagningen så att den stör trafiken så litet som möjligt. Alltid är detta dock inte möjligt, och därför hoppas vi att de som rör sig på vägarna har tålamod. Vi ber också att bilisterna uppmärksamma de tillfälliga trafikmärkena med flyttningsuppmaning, vilka vid behov sätts upp i ändorna av kvarteren för att underlätta sandborttagningen, säger Norrgård.

– Det kan vara flera arbetsmaskiner i gång samtidigt på samma gatuavsnitt. Då lönar det sig att om möjligt välja en alternativ rutt eller parkeringsplats för att arbetet ska gå smidigt.

Fastighetsägarna bör komma ihåg att avlägsna sanden från trottoaren vid sin egen fastighet. För undvikande av uppyrande damm måste gatytan alltid vätas innan sanden tas bort. Sand får inte heller sopas till körbanan utan fastigheten bör samla upp den och ta hand om den. Enligt luftvårdsbestämmelserna är det förbjudet att använda blåsare för sandborttagningen.

Mer information: Underhåll av gator