Förbigå menyn
Verkkosivun lanseerauskuva

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa.fi går till final i FM i kommunmarknadsföring

Publicerad: 25.5.2020

Den unika regionala webbtjänsten vasa.fi har valts med till FM-finalen i kommunmarknadsföring. Enligt Kommunförbundet utgår de arbeten som har valts ut till finalen från ett omsorgsfullt varumärkesarbete och de har resulterat i förstärkt livskraft och utveckling. Bakom en fungerande marknadsföring ligger samarbete och invånarengagemang.  

Vasa stad, Visit Vasa, Vasaregionen och UNESCO:s naturarvsobjekt Kvarkens skärgård publicerade en ny gemensam nättjänst hösten 2019.

Enligt Kommunförbundets info 25.5.2020 har nättjänsten vasa.fi som ett av de fem bästa arbetena valts till FM-finalen. I tävlingen deltog 49 förslag från olika delar av Finland.

Enligt Kommunförbundet bedömde tävlingens jury arbetena med särskild betoning på resultatet i förhållande till målen och budgeten. Det är viktigt att marknadsföringen är långsiktig och hänger ihop med kommunens strategi men det praktiska genomförandet och valet av målgrupp har också betydelse. Utgångspunkten för de arbeten som valdes till finalen är ett omsorgsfullt varumärkesarbete och resultatet förstärkt livskraft och utveckling. En mångsidig och resultatrik kommunmarknadsföring syns inom såväl livskrafts- som välfärdssektorerna. Bakom en fungerande marknadsföring ligger samarbete och invånarengagemang.

De tre som får pris avgörs bland fem finalister. Prisutdelningen sker under Kommunmarknaden i Helsingfors den 9 september.

FM i kommunmarknadsföring ordnades nu för femtonde gången för alla kommunalt anknutna organisationer. Syftet med tävlingen är att stärka kommunernas, regionernas och områdenas marknadsförings- och kommunikationskompetens och sprida god praxis. Bakom tävlingen står organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO.

Förnyelsen ökade antalet besökare enormt

Målet för den unika regionala webbtjänsten är att förstärka Vasaregionens dragningskraft och att bättre och mera helhetsbetonat betjäna våra huvudsakliga målgrupper: invånarna, företagen och turisterna i såväl Finland som internationellt. Nu är regionens service och evenemang lättillgängliga på den gemensamma adressen vasa.fi.

Antalet besökare på webbplatsen ökade under en sju månaders jämförelseperiod med +44 %. I fråga om turismdelarna var ökningen i antalet besökare hela +118 %.

Den nya webbtjänsten är resultatet av ett samarbete som är unikt på riksnivå. Projektet genomfördes genom samarbete över kommun- och organisationsgränserna. – Det är fråga om en gemensam webbtjänst för åtta kommuner och fyra organisationer.  Därtill innehåller evenemangskalendern 15 kommuners utbud i och med samarbetet med Österbottens förbund, berättar projektchef Tiina Salonen.