Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa och Umeå – två framgångsrika städer som intensifierar sitt samarbete med en gemensam utvecklingsstrategi

Publicerad: 28.4.2022

Just nu pågår en kraftig tillväxt med industriinvesteringar i både Umeå och Vasa. Den gemensamma färjan Aurora Botnia har förbättrat kommunikationerna mellan städerna avsevärt. Umeå och Vasa går nu vidare och undertecknar en avsiktsförklaring om en gemensam utvecklingsstrategi för de båda städerna.

– I vår gemensamma region finns det ett näringsliv med innovationskraft inom bland annat energi, life science och andra kunskapsintensiva näringar, men också välrenommerade universitet. Med hjälp av Aurora Botnia har vi nu starka länkar för kommunikation i alla riktningar och vi finns i ett globalt flöde av varor, tjänster och kunskap. Därför känns det väldigt positivt att i dag få underteckna denna avsiktsförklaring, säger Hans Lindberg kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Under vintern och våren har Umeå kommun och Vasa stad hållit flera workshops för att diskutera gemensamma utvecklingsområden och samarbetsmöjligheter som syftar till att utveckla både städernas och näringslivets tillväxt.

– Det har varit en inspirerad och innovativ atmosfär under våra workshops. Alla deltagare ser fördelarna med och stor potential i att intensifiera samarbetet. Med andra ord gemensamma satsningar som båda drar nytta av berättar de ansvariga för strategiarbetet Cathrin Alenskär, internationell strateg från Umeå kommun och Susanna Slotte-Kock, ansvarig för externa relationer från Vasa stad.

På basen av arbetet har fyra fokusområden utkristalliserats:

1. Näringslivssamarbete
2. Gemensam arbetsmarknadsregion och starka universitetsstäder
3. Starka attraktiva stads- och livsmiljöer
4. Gemensamma upplevelser, mera samarbete inom kultur och fritid

De båda städerna ingår redan i dag i flera internationella sammanhang och samarbetar på många olika sätt. För att samarbetet ska utvecklas, fördjupas, bli mer strategiskt och långsiktigt, är Umeå kommun och Vasa stad överens om att arbeta fram en gemensam utvecklingsstrategi.

– Den avsiktsförklaring som vi undertecknar i dag är ett svar på den kraftiga tillväxt med investeringar som just nu sker på båda sidor av Kvarken. Vi vill stödja flödet av kompetens och kultur, varor och tjänster, men också skapa förutsättningar för arbetspendling mellan städerna. Målet är att förbättra invånarnas livskvalitet, men också att stärka förutsättningarna för våra företag och organisationer, säger Joakim Strand, stadsfullmäktiges ordförande, Vasa stad.

– I dagens läge i synnerhet, med den säkerhetspolitiska situation som råder i världen, är det nordiska samarbetet för en integrerad region extra viktigt. Än en gång visar Vasa och Umeå vägen, Strand tillägger ytterligare.

De gemensamma målsättningarna blir verklighet

Syftet med den gemensamma utvecklingsstrategin är att utveckla och förstärka samarbetet mellan städerna. Visionen är att utveckla en region med gränslösa möjligheter där dagens hinder för samarbeten suddats ut och där vi i sann samnordisk anda är en fungerande integrerad region.

Alla fokusområden innehåller olika element av urbana kvaliteter som hållbarhet, deltagande och tillgänglighet. Redan idag kan många aktiviteter finansieras inom ramen för befintliga budgetar i Vasa stad och Umeå kommun. Till detta kommer även extern finansiering. Strategin kommer att kompletteras med en aktivitetsplan.