Förbigå menyn
asfalt site

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stads asfalteringsarbeten börjar denna vecka

Publicerad: 2.6.2022

Asfalteringsarbetena på gatorna inleds i Vasa under denna vecka. I sommar koncentrerar man sig särskilt på slitna huvudleder, cykelvägar samt esplanaderna i centrum.

Stora asfalteringsarbeten görs i år bl.a. på Vasaesplanaden, Bangatan, Roparnäsvägen, Dammbrunnsvägen, Jukolavägen, Gamla Vasa gatan samt Verkstadsgatan.

Om anslagen tillåter det kommer beläggningen också att förnyas på de tomtgator i bostadsområdena som är i sämst skick. Världsläget och de dyrare materialkostnaderna inverkar dock också på asfalteringsarbetena och hur omfattande de blir.

– Även om det används ungefär lika mycket pengar för asfaltering som i fjol, inverkar världsläget i betydande grad på t.ex. prisnivån på bitumen som används i asfalt. Detta påverkar direkt antalet meter som kan genomföras, vilket gör att vi måste granska med vilka genomförandesätt vi får så många meter som möjligt asfalterade på nytt, säger underhållsmästare Isak Norrgård.

I Kommunteknikens asfalteringsobjekt är det fråga om att göra ny beläggning på gammal asfalt, där den gamla asfalten fräses bort och i stället asfalteras en ny yta. Vasa stads avtalsentreprenör i asfaltering är Peab Industri Oy Ab.

Utöver av Kommuntekniken sköts grävningsarbetena och asfalteringen på gatorna även av andra aktörer, såsom Vasa Vatten, Vasa Elektriska samt företag som drar kablar för datakommunikationen.

– Vi gör upp tidtabellerna för arbetena i samarbete med olika aktörer, så att samma objekt grävs upp och beläggs på en gång. På grund av arbetenas karaktär är det ändå inte alltid möjligt att synkronisera tidtabellerna, säger Norrgård.

Kommuntekniken beviljar aktörerna tillstånd och övervakar kvaliteten på arbetet. Det finns alltid garanti på arbetena och de som utför dem är skyldiga att rätta till brister som upptäcks på objekten.

Bekanta dig med asfalteringsprogrammet för år 2022 (bilaga)