Förbigå menyn

Information om coronaviruset

asfalt site

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stads asfalteringsarbeten börjar i juni

Publicerad: 17.6.2021

Liksom i fjol inleds beläggningsarbetena på gatorna i Vasa under juni. I år koncentrerar man sig särskilt på stora helheter.

Några av sommarens viktigaste beläggningsobjekt är cirkulationsplatserna och huvudlederna i Stenhagaområdet.

– I Stenhaga har trafikmängderna ökat betydligt under de senaste åren och därför är det viktigt att beläggningen är i ett sådant skick att det betjänar såväl företagen i Stenhaga som kunderna. Stenhaga är också en viktig knutpunkt med tanke på de nya bostadsområden där byggande pågår, säger Vasa stads underhållsmästare Isak Norrgård.

Andra stora objekt i sommar är bl.a. Motorgatan i Vasklot, där ett gott skick för sin del främjar utvecklandet av och attraktionskraften i företagsverksamheten i Vasklot. Utöver de stora företagskoncentrationerna prioriteras också cykelvägarna som är viktiga för cyklandet till och från arbetet. Genom att förbättra beläggningen på cykelvägana strävar man efter att göra cyklandet attraktivare.

Något mera pengar än i fjol

I sommar har något högre anslag än i fjol reserverats för beläggningar. De största planerade beläggningsobjekten sommaren 2021 är Stenhagavägen, Jukolavägen, Motorgatan, Rådhusgatan, Roparnäsvägen, Mellanvägen och Gerby strandväg.

En del av de nubbstensbelagda övergångsställena i centrum kommer också att avlägsnas under sommaren.

– Även om övergångsställena av nubbsten i centrum ser bra ut, är det problematiskt att underhålla dem. Orsaken till detta är den vridbelastning som trafiken orsakar. På grund av detta kommer vi att avlägsna åtminstone en del av de nubbstensbelagda övergångsställena i sommar, förtydligar Norrgård.

Flera aktörer sköter grävnings- och asfalteringsarbetena

Utöver av Kommuntekniken sköts grävningsarbetena och asfalteringen på gatorna även av andra aktörer, såsom Vasa Vatten, Vasa Elektriska samt bolag som drar kablar för datakommunikationen.

– Vi gör upp tidtabellerna för arbetena i samarbete med olika aktörer, så att samma objekt grävs och beläggs på en gång. På grund av arbetenas karaktär är det ändå inte alltid möjligt att synkronisera tidtabellerna, säger Norrgård.

Staden beviljar aktörerna tillstånd och övervakar kvaliteten på arbetet. Det finns alltid garanti på arbetena och de som utför dem är skyldiga att rätta till brister som upptäcks på objekten.

Bekanta dig med asfalteringsprogrammet för år 2021