Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stads smådjurskliniks service under tiden 18.3­-13.4

Enligt Livsmedelsverkets anvisningar sköter stadsveterinärerna under tiden 18.3-13.4.2020 i första hand sådana sjukdomar hos produktionsdjur som kräver brådskande vård. Vid behov hänvisas brådskande sjukdomsfall bland sällskapsdjur till privat veterinärservice. Kunderna ombeds kontakta veterinären enbart per telefon.  

Produktionen av veterinärtjänster och veterinärernas övervakningsarbete är med tanke på samhällets funktion kritiska uppgifter. Livsmedelsverket har 17.3 gett anvisningar för att trygga de kommunala veterinärtjänsternas kritiska uppgifter i  coronaviruset COVID-19-undantagsläget. Avsikten med anvisningarna är också att minska smittorisken för befolkningen.

I enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar sköter stadsveterinärerna under tiden 18.3-13.4.2020 i första hand brådskande sjukdomar hos produktions- och sällskapsdjur på så sätt att vården av produktionsdjurs sjukdomar sköts som mest brådskande.

Vid behov hänvisas brådskande sjukdomsfall bland sällskapsdjur till privat veterinärservice. Icke-brådskande fall i fråga om produktions- och sällskapsdjur skjuts fram till en senare tidpunkt.

För att veterinärjouren ska kunna betjäna kunderna så smidigt som möjligt, ombeds kunderna alltid först kontakta veterinären per telefon, även när det gäller tillbehörs- och foderköp, eftersom det under undantagstillståndet inte nödvändigtvis hela tiden finns personal på mottagningen.

  • Smådjursklinikens tidsbeställning och rådgivning samt förfrågningar om foder- och tillbehörsförsäljning vardagar kl. 8.00-9.30 tfn 06 325 2274
  • I brådskande nödfall når du veterinären som sköter smådjur på nummer 040 620 3961 och 040 525 5517 till kl. 16.

Vaccinationseftermiddagarna på Vasas smådjursklinik och Laihelas veterinärmottagning är avbokade fram tills 13.4.

Publicerad: 20.03.2020