Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Vasa stadsorkester

Vasa stadsorkester är med i Konsttestarna

Publicerad: 17.8.2022

Konsttestarna tar med alla Finlands åttondeklassare på högklassiga konstbesök. Varje år har cirka 60 000 unga och deras cirka 5 000 lärare erbjudits möjlighet att besöka högklassiga kulturmål i Finland.

Projektet genomförs under tiden 31.8-2.9.2022. I projektet deltar ca 1420 elever, som bekantar sig med Vasa stadsorkesters verksamhet. På programmet är första satsen av Beethovens symfoni nr. 5 och Lotta Wennäkoskis verk Jong, vars solist är jonglören Sakari Männistö. Orkestern leds av Tomas Djupsjöbacka.
Verksamheten Konsttestarna inleddes läsåren 2017–2020 på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto. Utöver huvudfinansiären Suomen Kulttuurirahasto är även Svenska kulturfonden med och finansierar verksamheten. Hösten 2020 anslöt sig dessutom undervisnings- och kulturministeriet till finansiärerna med riksdagens beslut. Verksamheten koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland.