Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa vill göra cyklandet till ett genuint alternativ i vardagen

Publicerad: 17.5.2023

Forskningsprojektet FinnCycle, som inleddes i januari, undersöker hur det följande stora utvecklingssprånget inom cykeltrafiken förverkligas i Finland. Målet för projektet är att etablera cyklandet som en del av städernas trafiksystem. Vasa deltar tillsammans med 12 övriga städer i Finland i en undersökning som genomförs av Verne, som är ett forskningscenter för trafik vid Tammerfors universitet.

En väsentlig del av den gröna övergången är att gynna hållbara och utsläppssnåla färdsätt. Under de senaste fem åren har staten gett pengar för förbättrande av gatunätet, och förhållandena för cyklandet har blivit bättre. Trots det uppfattas cyklandet inte ännu heller som ett genuint alternativ för kollektivtrafiken och privatbilismen.

– Det ses ofta bara som sport, även om det borde ses som en del av trafiksystemet, som ett färdsätt i vardagen, säger Harri Vaarala, som är ledare för projektet FinnCycle och doktorand vid Tammerfors universitet.

I undersökningen återspeglas de finska förutsättningarna för att främja cyklandet i den europeiska praxisen som har konstaterats fungera bra. Undersökningen ger stadens beslutsfattare, myndigheter och trafikplanerare vägkost för att främja cyklandet i form av forskningsresultat.

Ett fungerande infranät och vinterunderhåll är knäckfrågor

Klimatförändringen, urbaniseringen och att invånarna inte rör på sig är vägande skäl att främja cykeltrafiken i städerna. För att få ännu fler människor att välja cykeln för att röra sig i vardagen, bör staden ha ett infranät av hög kvalitet för cykeltrafiken, ett trafiknät som gynnar den samt ett fungerande vinterunderhåll.

Vasa är en idealisk cykelstad eftersom mer än 81 procent av invånarna bor under 5 kilometer från torget, vilket är inom radien för de bästa cykelavstånden. Målsättningen är också att senast i slutet av år 2029 förverkliga ett kvalitetskorridornätverk på 50 kilometer för gång och cyklande, vilket förenar de olika stadsdelarna med centrum. Också på underhållet av huvudcykelvägarna kommer det att satsas mer än tidigare för att det ska gå bättre att gå och cykla oberoende av väder.

– Målet är att få så många Vasabor som möjligt att cykla. Att främja cyklande och gång är viktigt förutom ur hälsoperspektiv också med tanke på Vasa stads mål för klimatneutralitet, konstaterar projektingenjör Samuli Huusko.

Enligt Harri Vaarala ska det i framtiden exempelvis erbjudas en egen trygg plats för cyklandet i trafiken och det ska möjliggöras året runt.

– Även korsningar och parkering kräver uppmärksamhet. I allmänhet bör hela resekedjan planeras långsiktigt, betonar han.

De primära temana för forskningsprojektet FinnCycle är kvalitet för cykeltrafikens infranät, ett cykelvänligt trafiknät, cykeltrafikens säsongsvariationer och en långsiktig trafikpolitik.

Forskningen pågår fram till juni 2025. Verne, forskningscenter för trafik, gör forsknings- och utvecklingsarbete i nära samarbete med de 13 finska föregångsstäder som finansierar projektet. I projektet deltar Björneborg, Helsingfors, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Karleby, Kuopio, Lahtis, Raumo, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo.