Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas bilvägar kartläggs igen med hjälp av ett mobilspel

Publicerad: 19.8.2021

Vasa stad och startup-företaget Crowdchupa från Tammerfors arrangerar igen 11 september en konditionsgranskning av körbanor som kommuninvånarna kan delta i. När du deltar i datainsamlingen som sker med hjälp av ett mobilspel, kan du inverka på vägarnas skick och förtjäna lite pengar samtidigt.

I Crowdcupa-mobilapplikationen sprids mynt och andra objekt med penningvärde på de gator som ska kartläggas, vilka användarna sedan samlar in genom att banda in videodata som analyseras genom artificiell intelligens. Alla bilister som äger en smartmobil kan delta i kartläggningen genom att gratis ladda ner Crowdchupas applikation från App Store och genom att skaffa en mobilhållare som fästs på vindrutan samt en polariserande lins. Mobilhållaren och linsen kan du beställa t.ex. från Crowdchupas nätbutik.

– Vi betalar kartläggarna ett arvode som är i genomsnitt två euro per kartlagd kilometer. Det är inte bara fickpengar som erbjuds, i den tidigare ordnade kartläggningen kom deltagarna upp i över 20 euros timförtjänster, berättar Crowdchupas verkställande direktör Toni Paju.

För Vasa stad ger samarbetet en tydligare uppfattning om gatunätverkets reparationsskuld, ett planmässigare vägunderhåll samt nöjda väganvändare. En datainsamlingsmetod som utnyttjar teknologin och i vilken kommuninvånarna deltar i, innebär även betydliga besparingar av stadens resurser, som då kan användas för annat.

– Jag är verkligen glad över det spelmässiga tillvägagångssättet och att man i kartläggningen av det omfattande nätverket kan utnyttja kommuninvånarnas energi. Efter kartläggningen inleds programmeringen av förbättrings- och reparationsåtgärder. Redan nästa år kommer de praktiska arbetena att basera sig på data som samlats in med den här metoden, konstaterar kommuntekniksens direktör Jukka Talvi.

Ytterligare information om kartläggningen av bilvägarna i Vasa finns på Crowdchupas Facebook-sida tai e-postlistan.