Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas nya ungdomsfullmäktige konstituerade sig: 32 ungdomar börjar nu påverka stadens angelägenheter

Publicerad: 27.1.2023

Vasas nya ungdomsfullmäktige inledde sin verksamhet i början av år 2023, och har nu valt ledamöter till sin styrelse och representanter till stadens olika nämnder samt till stadsfullmäktige. Till ordförande för ungdomsfullmäktige valdes Aaro Helo från Merenkurkun koulu.

Till ungdomsfullmäktige valdes 22 ordinarie ledamöter och tio ersättare vid valet som ordnades i november 2022. Alla ledamöter är Vasaungdomar i åldern 13–20 år.

Vid det konstituerande mötet som hölls torsdagen 26.1 valdes Aaro Helo till ordförande för ungdomsfullmäktige, Simon Hellbom, Olli Svenfelt och Mustafa Salih valdes till vice ordförande. Till generalsekreterare valde ungdomsfullmäktige Oskari Koskimäki, till ekonomisekreterare Saara Valkama och till kommunikationssekreterare Sauli Syri. Tillsammans bildar de ungdomsfullmäktiges styrelse.

– Jag har helt fantastiska feelingar över det här valet och tar med iver emot uppdraget som ordförande.  Mycket bra känsla också för vårt nya ungdomsfullmäktige, som redan nu verkar vara mycket aktivt. Nya vindar blåser nu i ungdomsfullmäktige, eftersom många är med första gången och vi får säkert i och med det nya fräscha idéer, säger den nya ordföranden Aaro Helo glatt.

Närvaro- och yttranderätt även vid stadsfullmäktiges sammanträden

Ungdomsfullmäktiges syfte är att föra fram de ungas perspektiv i beslutsfattandet. Ungdomsfullmäktige har representation i olika nämnder med yttrande- och närvarorätt och ledamöterna har i uppgift att göra de ungas röst hörd, ta ställning till aktuella ärenden och lämna in initiativ och ställningstaganden. Därtill delar ungdomsfullmäktige ut aktiveringspengar till ungdomar för främjande av självständiga hobbyer.

Under denna period har ungdomsfullmäktige nu också rätt att närvara och yttra sig vid stadsfullmäktiges möten.

– Det här är verkligt stort för det här har det slagits för i åratal. Det att vi får en representant i stadsfullmäktige betyder mycket för ungdomsfullmäktige och vasaungdomarna, nu har vi en verkligt synlig plats, där vi kan påverka, berättar Helo.

Ungdomsfullmäktiges nya ordinarie ledamöter är:

 • Aaro Helo, Merenkurkun koulu
 • Emmi Schlöbcke, Onkilahden yhtenäiskoulu
 • Jaakko Hirvonen, Savilahden yhtenäiskoulu
 • Simon Hellbom, Vasa övningsskolas gym
 • Hanna Illman, Vasa övningsskola
 • Oskari Koskimäki, Variskan koulu
 • Sofia Lintala, Vamia
 • Mustafa Salih, Vaasan lyseon lukio
 • Isaqh Abdullahi-aden, Onkilahden yhtenäiskoulu
 • Sauli Syri, Savilahden yhtenäiskoulu
 • Yara Abdul Menem, Onkilahden yhtenäiskoulu
 • Seela Pasanen, Vaasan lyseon lukio
 • Niko Lehtinen, Variskan koulu
 • Taleen Saeed, Vasa övningsskola
 • Alor Ashak, Variskan koulu
 • Tiki Torrkulla, Vasa övningsskola
 • Ian Mittilä, Vamia
 • Noomi Pasanen, Merenkurkun koulu
 • Abolfazl Ghulamzada, Vasa övningsskola
 • Olli Svenfelt, Variskan koulu
 • Saara Valkama, Savilahden yhtenäiskoulu
 • Matilda Mattson, Vasa övningsskola