Förbigå menyn
Mansikkasaari

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas undersökta badstränder uppfyller kvalitetskraven

Publicerad: 11.6.2021

Vattenproverna som togs måndagen den 7.6.2021 på de badstränder som undersöks uppfyller kvalitetskraven.

Prover har tagits av badvattnet vid badstränderna på Abborrö, Gustavsborg, Sandö, Smulterö och Strömsö.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav måste intestinala enterokocker i badvattnet vara under 200 cfu/100 ml och mängden Escherichia coli-bakterier under 500 mpn/100 ml. Cyanobakterierna, dvs. blågrönalger, får inte observeras organoleptiskt i badvattnet eller på badstranden.

I den bifogade tabellen finns resultaten.

Vattenkvaliteteten på badstränderna i Vasa och Laihela (13 st.) följs under badsäsongen från den 15.6 till den 31.8.2021. Provtagningsdagarna är 28.6, 19.7 och 9.8.2021.