Förbigå menyn
Vesitornin aita

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vattentornet i Vasa hägnades in av säkerhetsskäl

Publicerad: 4.12.2020

Vattentornet i Vasa centrum hägnades in den här veckan av säkerhetsskäl. Från väggen till vattentornet, som är byggt i tegel, har det lossnat tegelstensbitar och det kan leda till farosituationer för den som rör sig i närheten av tornet.

Vattentornets övre del har täckts med nät redan tidigare av samma skäl. Tornet hålls inhägnat till dess en reparationslösning blir genomförd.

På området ska särskild försiktighet iakttas och det är bra att påminna speciellt barn om att tillträde är förbjudet på det inhägnade området.

Inne i vattentornet utövas klättring, men vid dörröppningen byggs ett tillfälligt tak och inhägnaden byggs så att det är tryggt att komma in.