Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vid Kronviks badstrand kan man bada igen

Publicerad: 28.7.2023

Av badvattnet vid Kronviks badstrand i Vasa togs ett ytterligare prov 26.7.2023, eftersom mängden fekala enterokockbakterier i det badvattenprov som togs 20.7.2023 översteg kvalitetskraven. Enligt de resultat som erhölls kan man igen bada vid badstranden i Kronvik.

Enligt resultatet av provtagningen 26.7 underskrids gränserna för åtgärder i badstrandsvattnet i Kronvik och kvalitetsrekommendationerna uppfylls. Inga blågröna alger har observerats i badvattnet.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (13 st.) upp under badsäsongen 15.6-31.8.2023. Nästa provtagningsdag enligt uppföljningskalendern är 7.8.2023.

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, växelns tfn (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) eller upprätthållaren av stranden om upptäckten. Upprätthållarens kontaktuppgifter finns på anslagstavlan på respektive badstrand.

Sammanfattning över resultatet av vattenproverna 26.7.2023 (pdf)