Förbigå menyn
Kuvataide TaiKon

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vilka konstämnen intresserar barn och unga?

Publicerad: 21.4.2023

Berätta för oss vilka konstämnen intresserar barn och unga samt deras föräldrar i Vasa. Utgående från svaren på enkäten organiseras nya “pröva på”-kurser i konstämnena under hösten 2023.

Svara på enkäten här

Utgående från svaren på enkäten kommer vi under hösten 2023 organisera kortare “pröva på”- kurser inom olika konstämnen. Vi vill utveckla konstundervisningen så att den når alla barn och unga som vill ha konst som hobby.

Skapa i Vasaregionen –projektet har beviljats 62 000 euro i stöd för året 2023 av Svenska Kulturfonden. Inom projektet kartläggs redan befintlig konstundervisning i Vasa och vilka ämnen som intresserar barn, unga och vårdnadshavare.

Projektets målsättning är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet och jämlikhet för barn och unga samt utvidga konstundervisningens utbud.

Projektet omfattar regionen Vasa-Korsholm-Malax. Grundläggande konstundervisningens läroanstalter TaiKon och Kuula-institutet är med i projektet från Vasa stad.