Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Villavägen omvandlas till en cykelgata – gatuavsnitt stängs av medan arbetena pågår

Publicerad: 12.5.2022

Villavägen i Storviken omvandlas till en cykelgata under sommaren och hösten, och då rör man sig där på cyklandets villkor. Medan arbetena pågår stängs vägen av på det avsnitt som ska saneras och trafiken styrs längs alternativa rutter. Arbetena har inletts denna vecka och avsikten är att de ska vara klara senast 14.10.

Arbetena inleds från ändan vid Alskatsvägen och framskrider mot Gerby strandväg. Schaktet i gatan är cirka 10-15 meter långt och på området rör sig många schaktningsmaskiner medan arbetet pågår. På grund av detta stängs Villavägen av på det avsnitt som ska saneras och trafiken styrs längs alternativa rutter.

Saneringen av Villavägen anknyter till anläggandet av en kvalitetskorridor för gång och cykling i Gerby och det gör det möjligt att cykla mellan Gerby och centrum smidigare och snabbare än tidigare.

Cykelgatan är en ny typ av gata, som har sitt eget trafikmärke och där man rör sig på cyklandets villkor. På en cykelgata får man köra med bil, men cyklisterna ska ges fri passage och bilens fart ska anpassas till cyklisternas takt. För fotgängare finns det en separat trottoar på cykelgatan där det är möjligt.