Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vinterpaus på Sandögatans cykelbana

Publicerad: 21.11.2023

Anläggandet av cykelbanan på Sandögatan håller paus över vintern. De nya trottoarerna och cykelvägarna har en yta av krossgrus så länge pausen varar, och den slutliga asfalteringen av körbanorna görs i vår och sommar.

Tidsplanen för byggandet har påverkats av avvikande grundförhållanden och i synnerhet brytningarna, som man blev tvungen att göra på ett annat sätt än planerat samt de avvikande jordarterna som fanns i marken och på grund av vilka man blev tvungen att dra ut på tidsplanen till nästa års sida.

Byggandet fortsätter genast då tjälen har gått ur marken. Då görs bland annat trädplanteringar, sten- och asfalteringsarbeten samt andra färdigställande arbeten. Vidare kommer avsnittet mellan Strandgatan och Inre hamnen att anläggas nästa år samt avsnittet mellan Rådhusgatan och Handelsesplanaden.

Vi tackar invånare och användare för deras tålamod under byggnadstiden.