Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vinterunderhållet av gator och huvudcykelvägar läggs ut på entreprenad – välkommen till vårt informationsmöte och ge din åsikt

Publicerad: 30.5.2023

Vasa stad kommer att konkurrensutsätta entreprenaderna för vinterunderhållet på huvudcykelvägarna och en del av gatorna och på allmänna områden under slutet av 2023. Entreprenadavtalen som ska konkurrensutsättas träder i kraft den 1 oktober 2024.

Med konkurrensutsättningen av vinterunderhållet på huvudcykellederna eftersträvar vi en stark tillväxt av åretruntcykling, samt bättre service och säkerhet för dem som rör sig till fots och med cykel. Ett separat kontrakt för vinterunderhållet av huvudcykellederna består av cirka 85 kilometer av de viktigaste promenad- och cykelvägarna i Vasa.

Utgångspunkter för, omfattning av och innehåll i entreprenaderna för huvudcykellederna och de allmänna områdena preciseras mera detaljerat på mötet. Efter detta har deltagarna möjlighet att diskutera beredningen och konkurrensutsättningen av entreprenaderna.

Mötet hålls måndagen den 12 juni kl. 9.00–11.00. Platsen är Tekniska verkets mötesrum KAPU på adressen Kyrkoesplanaden 26 A. Mötesrummet finns på andra våningen till höger om trappan.

Man behöver inte anmäla sin närvaro på förhand.

Föredragningslista för mötet:

  • Kl. 9.00–9.30 Målen, särkraven, innehållet i och omfattningen av separat entreprenad för huvudcykellederna
  • Kl. 9.30–9.50 Innehållet i och omfattningen av områdesentreprenader och gränssnitt för avtalen
  • Kl. 9.50–10.10 Tidsplan och praxis för konkurrensutsättning av separat entreprenad och områdesentreprenader
  • Kl. 10.10–11.00 Samtal om entreprenader och dessas beredning