Förbigå menyn
Gymnasieeleverna Milja Rintamäki och Eeva Peltomäki med läraren Sami Hiltunen.

Artikelkategorier: Nyheter

Wärtsilä donerade datorer till Vaasan lyseon lukio

Publicerad: 24.1.2022

Wärtsilä Finland Oy har donerat 70 företagsdatorer som inte längre används till Vaasan lyseon lukio. Datorerna gör vardagen vid gymnasiet enklare till exempel när det gäller provarrangemang.

I samband med flytten till det nya teknologicentret Smart Technology Hub som färdigställs i Vasklot, har Wärtsilä Finland Oy gjort en inventering av sina företagsdatorer som inte längre används men som fortfarande är användbara.

Speciellt i början av coronaviruspandemin fanns det ett behov av extra datorer i skolorna, och därför beslutade Wärtsilä att donera datorerna till Vasa stads undervisningsväsen ifall det fortfarande skulle finnas ett behov för dem. Precis som företagen har även skolorna övergått till att använda leasingdatorer under de senaste åren, men i gymnasiet Vaasan lyseon lukio fanns ett behov av reservdatorer.

-Jag vill tacka Wärtsilä och alla som har bidragit till donationen. De donerade 70 datorerna kommer att underlätta vardagen märkbart i vår skolgemenskap. Vi har haft ett begränsat antal reservdatorer, vilket har orsakat utmaningar i provarrangemangen. Tack vare Wärtsiläs donation finns det nu tillräckligt många datorer. Vi kan även använda dessa som reservdatorer i studentexamen, så datorerna kommer att vara användbara under en lång tid och underlättar vår vardag, tackar Jaakko Perttu, rektor för Vaasan lyseon lukio.

-Vi vill främja studiemöjligheterna för unga och i linje med hållbar utveckling förlänga livscykeln för gamla företagsdatorer som fortfarande är användbara. Samarbetet mellan företag och olika utbildningsinstitutioner är viktigt för energiklustret i hela Vasaregionen, och donationen är ett konkret sätt att vara med och stödja framtida experters studieväg, säger Hannu Mäntymaa, vd för Wärtsilä Finland.

Bild: Eemeli Saarikoski, Vaasan lyseon lukio