Förbigå menyn
Ilona Harima: Hamsa (1956). Foto: Noora Lehtovuori

Yoga och österländsk mystik som inspiration i konsten – Utställningen på Tikanoja belyser österländsk andlighet

Publicerad: 11.6.2024

Utställningen Österländsk andlighet som öppnats i Tikanojas konsthem i maj belyser österländska influenser i den finländska konsten genom kulturhistoriska föremål och närmare hundra konstverk. Utställningen bjuder på en unik möjlighet att djupdyka i de österländska religionernas och kulturernas påverkan, samtidigt som den för fram till exempel yogans och andra andliga övningars kraft som en del av kulturströmningen. Kartläggningen av verken och uppbyggandet av utställningen har varit en lång process, som har förutsatt samarbete.

Uppfattningarna om den djupa, andliga visdomen i öst har redan länge fascinerat människorna som bor i västerländerna.  Mystiken och den andliga visdomen i öst har tilltalat konstnärer i Finland ända sedan 1800-talet och inverkan når också till nutidskonsten.  Exempelvis yoga, meditation, österländsk dans eller österns religioner har varit inspirationskällor för många konstnärer. Mångsidigheten har synts också i utställningsprocessen.

– Utställningsprocessen har varit flerdimensionell. Vi har utarbetat den tillsammans med forskardoktor Nina Kokkinen, som är kurator för utställningen och på vars forskning utställningen baserar sig. I utställningen ingår många lån från konstmuseer och privata samlingar som sällan visas. Jag har själv bland annat i samband med kartläggningen besökt privata hem och fotat verk och intervjuat ägarna till exempel om hur de har kommit över verket, berättar amanuens Noora Lehtovuori om utställningsprocessens gång.

– Att vara kurator för en utställning är alltid som ett pussel som byggs en del åt gången.  Dit hör alltid utmaningar som ska lösas bit för bit.  På utställningen har man fått med många sådana verk som man sällan ser, berättar Kokkinen om hur utställningen byggts upp.

Utställningen som visas i Vasa samlar ihop en omfattande samling av finländsk konst från olika tidsperioder i alla tre våningar i Tikanojas konsthem.  Också sådana verk visas som aldrig tidigare har funnits offentligt utställda.

– Utställningen visades tidigare i Villa Gyllenberg i Helsingfors 2023.   I Vasa finns dessutom många nya verk som inte tidigare har visats på någon utställning; till exempel en omfattande andel av Ilona Harimas verk som sällan visats tidigare.  På utställningen finns också verk från Vasas museers egna samlingar, vilka inte var utställda i Helsingfors, förklarar Lehtovuori.

Kvinnliga konstnärers rötter i Vasa

Inför utställningen har fyra kvinnliga konstnärer kartlagts: Eva Bremers (1894–1964), Meri Genetz (1885–1943), Ilona Harimas (1911–1986) och Lyyli Visantis (1893–1971) verk och produktion såväl i offentliga som privata samlingar.

– Vi har varit i kontakt med många och gjort fina fynd.  Till exempel Ilona Harimas sällsynta verk Hamsa (1956) hittades genom kartläggningen i en privat samling, säger Lehtovuori.

Kartläggningen som gjordes i anslutning till utställningen har ökat de lokala konstnärernas välkändhet, eftersom de här fyra kvinnliga konstnärerna var och en på sitt sätt har kopplingar till Vasa antingen genom sitt ursprung eller genom giftermål.

Andra verk som visas på utställningen är bland annat Akseli Gallen-Kallelas (1865–1931) verk och föremål som han samlat under sina resor, men också verk av nutidskonstnärer såsom Outi Heiskanen (1937–2022), J. O Mallander (f. 1944) och Silja Rantanen (f.1955).

Eva Bremer: Morgongymnastik. Foto: Noora Lehtovuori

Konstupplevelse genom lärande

Utställningen avspeglar samtidigt också problematiken kring uppfattningarna i anslutning till den österländska andligheten och kolonialismens skugga, men också konstnärernas genuina vilja att förstå och lära sig om andra kulturer.

– På utställningen finns en strålande möjlighet att lära sig nytt och se fina och ovanliga verk och kulturhistoriska föremål, men samtidigt också vara medveten om kolonialismens skuggsidor, vilka också finns närvarande i den här utställningen och i den historiska processen av influenser, påminner Lehtovuori.

Utställningens bakgrundsarbete har också lärt de som gjort den mycket nytt.

– Jag har också själv lärt mig mycket! Jag förstod till exempel inte alls tidigare vilken enorm inverkan den orientaliska dansen hade på konsten i början av 1900-talet.  Vi hängningen av utställningen i Tikanojas konsthem kom det också några härliga insikter! Konstnärerna har placerat många liknande element i sina verk:  Akseli Gallen-Kallela och Meri Genetz placerade i sina verk på 1880- och 1930-talen böcker, en skalle och en staty som föreställer ”visa från österlandet”.  Sådana här observationer gör man nödvändigtvis inte annat än då man kuraterar en utställning och verken sätts bredvid varandra, berättar Kokkinen.

Helhetsbetonade upplevelser och nya insikter

Till Tikanojas konsthem har mycket information och många föremål samlats vid sidan om konsten och det lönar sig att reservera tid för att sätta sig in i allt.  Lehtovuori uppmuntrar museibesökarna att besöka utställningen flera gånger, eftersom det den andra gången kan finnas andra perspektiv till de verk som visas.

– Jag hoppas att besökarna skulle hitta mycket ny och intressant information på utställningen om österns religioners och kulturers inverkan på den finländska konsten och skapandet av konst. Samtidigt tycker jag att det skulle vara fint att utställningen kunde erbjuda besökarna en helhetsbetonad upplevelse, berättar Lehtovuori.

– Kanske förstår vi bättre varför vi ofta ser Asien som någon typ av fridens hemvist. Sådana uppfattningar har en lång historia och utställningen erbjuder en utomordentlig möjlighet att dyka djupare in i dem, om det finns tid att sätta sig in i verken och texterna.  Kanske utställningen kunde erbjuda ett ställe för besökarna att stanna upp och andas, en möjlighet att koncentrera sig en liten stund på någonting i lugn och ro mitt i nutidens informationsflöde, tillägger Kokkinen.

Under sommaren ordnas vid Tikanojas konsthem också olika yoga- och meditationsevenemang och musikuppträdanden som grundar sig på indisk och finländsk folktradition.  I juni ordnas också en kuratorguidning med Nina Kokkinen söndag 16.6 kl. 13 på finska och kl. 14 på svenska.

Utställningen visas på Tikanojas konsthem 18.5–27.10.2024.  Utställningen har producerats av Vasas museer och den har kuraterats av konst- och religionsforskare Nina Kokkinen.  Till arbetsgruppen för utställningen har också hört amanuens Noora Lehtovuori och utställningschef Maaria Salo.

Köp din museibiljett på nätet på förhand!

Du kan använda biljetten själv eller ge bort en kulturupplevelse!

Köp din biljett på förhand!

Bekanta dig med utställningarna vid Vasas museer!