Förbigå menyn

Isolahden koulu

I Isolahden koulu, som är en finskspråkig skola i Vasa, ordnas allmän undervisning och specialundervisning i klass.

Allmän undervisning ordnas i åk 1–6. Specialundervisning ges på årskursnivå 1–6. Krävande särskilt stöd ges på årskursnivå 1–9. Skolan har lång erfarenhet av specialundervisningsklasser och några års erfarenhet av klasser där det ges undervisning med krävande särskilt stöd.

Isolahden koulu är en arbetsplats för cirka 330 barn och 80 vuxna. Av personalen är mer än hälften skolgångshandledare, vilka är en viktig resurs för elevstödet.

Skolan har sanerats etappvis under åren 2007–2012. Elevantalet stiger hela tiden, vilket medför ett större utrymmesbehov. År 2023 görs en lokalbehovsutredning i syfte att bygga en nybyggnad på skolans tomt. På det ökade akuta lokalbehovet svarar man med volymelement för fyra klasser hösten 2023.

Vårt skolområde är utmärkt med tanke på motion. Vi har en konstgräsmatta, lekområden, en basketplan som på vintern används som skridskobana. Vår gymnastiksal är en av de största i staden. I likhet med många andra är vi en ”Skola i rörelse”-skola, och vi har en s.k. längre rast kl. 9.30–10.

I Isolahden koulu ges inte intensifierad undervisning, men under läsåren 2023–2024 och 2024–2025 kommer vi att prioritera studier i digitala färdigheter i enlighet med läroplanen.

Vi betonar i vår undervisning alltid respekt för andra, ansvarstagande samt företagsamhet i enlighet med våra värderingar. Mottot för våra ordningsregler är följande: Var alltid på rätt ställe i rätt tid och gör rätt saker!

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post