Förbigå menyn

Länsimetsän päiväkoti

“Livsglädje som omfattar sex grupper.”

I Länsimetsän päiväkoti arbetar professionellt engagerad personal.

Ett äkta, positivt bemötande av barnet hör till vårt verksamhetssätt. Vi värdesätter olikhet och varje barns egen personlighet. Sensititivitet – lyhörd avläsning av barnet – är utmärkande för oss.

Vi bemöter barnets vårdnadshavare genom respektfullt lyssnande, och vi värdesätter deras sakkunnighet i fråga om det egna barnet.

Våra pedagogiska mål:

 • Naturen. Barnet kan under alla årstider gå till skogen intill för att utforska och förundras över naturens mångsidighet.
 • Lek. Barnet ges dagligen möjlighet till mångsidig fri, stödd och berikad lek.
 • Social kompetens. Den sociala kompetensen övas bl.a. med hjälp av en öppen samtalskultur som värdesätter barnet.
 • Delaktighet. Den pedagogiska verksamheten bestäms i huvudsak av barnets behov och önskemål.
 • Smågrupper. Barnet har tre gånger i veckan möjlighet att vara i smågrupper som leds av vuxna.
 • Gott uppförande.
 • Självständighet. Barnet har dagligen möjlighet att i en stressfri miljö öva på förmågan till självständighet i situationer som är lämpliga med hänsyn till barnets utvecklingsnivå.
 • Empati. Att sätta sig in i en annans situation tränas t.ex. genom att öva på känslomässiga färdigheter.

Vårt daghem är finskspråkigt.

Som granne till Länsimetsän päiväkoti finns Gerbyn avoin päiväkoti och Länsimetsän koulu.

Barngrupper

Barngrupper:

 • Esikot, 3-4 åringar
 • Lemmikit, under 3 år
 • Metsätähdet, 3-4 åringar
 • Vanamot, 1-4 åringar

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

 • 6.30-17.00